Påvens möte med katoliker i Ärkeängeln Mikaels kyrka i Rakovsky Påvens möte med katoliker i Ärkeängeln Mikaels kyrka i Rakovsky 

Påven: Ha tillit till försynen

Påven mötte Rakovskys katolska församling i kyrkan tillägnad ärkeängeln Mikael. Efter vittnesbörd från en präst, ordenssyster och en familj samt ungdomars sång och dans tog påven till orda. ”Det är alltid glädjande att möta Guds heliga folk med sina tusentals ansikten och karismor”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter mässan i Rakovsky och lunch med tre biskopar som tjänar i Bulgarien och 11 franciskansystrar i deras kloster i staden, mötte påven stadens katolska församling i kyrkan tillägnad ärkeängeln Mikael. 

Vänskapen med de ortodoxa

Påven Franciskus inledde sitt tal med att tacka landets katolska församling att förstå vad detta land betydde för helige Johannes XXIII och hur Herren ledde in oss på den starka vänskapen med de ortodoxa bröderna.

Tillit till försynen

Han talade just om hur man kan se och förstå med trons ögon och påminde om just Johannes XXIII:s råd vad gäller detta: Ha tillit till försynen, som alltid följer oss och kan göra det oväntade i svåra stunder.

Påven sa att Guds män och kvinnor är dem som har modet att ta första steget och vittna om att kärleken inte är död, så att igen ska känna sig ensam eller övergiven. De sätter sitt liv på spel som Jesus.

“Att se med trons ögon är att inte sätta etiketter på andra för att avgöra om de är värda att älskas eller inte”

Sedan berättade han om sitt besök samma morgon i flyktinglägret i Vrazhedebna. Han betonade att man för att älska andra inte behöver se deras cv, för att kärlek är gratis och att se med trons ögon är att inte sätta etiketter på andra för att avgöra om de är värda att älskas eller inte. Påven citerade på nytt helige Johannes XXIII: «Jag har aldrig träffat en pessimist som har gjort gott» och sa att Herren alltid vill öppna upp uppståndelsens väg för oss. ”Vad fint det är när våra församlingar är hoppets verkstäder!”

Vi behöver varandra

“Men för att kunna se med Guds blick behöver vi andra” fortsatte påven och hänvisade även till familjens vittnesbörd innan sitt tal. De hade talat om hur församlingen har varit deras andra hem där de fick styrkan att gå framåt. Påven talade om vikten av att hjälpas åt och ta hand om varandra så att elden som den Helige Anden har tänt i våra hjärtan inte slocknar. Församlingarna ska stödja, medfölja, integrera och berika och vara en plats där var och en lär sig att vara Guds tecken och välsignelse för andra – en familj mellan familjer och ett hem med öppna dörrar.

I helgonen Cyrillus och Methodius fotspår 

Påven bad slutligen de bulgariska troende att följa helgonen Cyrillus och Methodius fotspår och vara modiga och kreativa och hitta vägar att få den unga generationen att förstå Guds kärlek.

 

06 maj 2019, 15:00