Påven Franciskus videobudskap inför resan till Rumänien

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till folket i Rumänien inför sin apostoliska resa till landet 31 maj-2 juni.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I budskapet tackar påven landets president och andra myndighetspersoner för inbjudan och för allt samarbete inför resan. Han uttrycker glädje för sina möten med den rumänska ortodoxa kyrkans patriark och den permanenta synoden och dem med de katolska herdarna och troende.

Rumäniens martyrer enar de kristna

Han talar om att banden som enar dem i tron går tillbaka till apostlarna och särskilt Petrus och Andreas, som enligt traditionen förde tron till landet. Blodsbröder som båda även dog för Herren säger påven och betonar att det även i vår tid finns många martyrer i Rumänien, som de sju grekisk-katolska biskoparna som han också uttrycker sin glädje för att få saligförklara under sina dagar i landet. Påven säger att detta är ett mycket värdefullt och gemensamt arv som kallar dem att inte ta avstånd från varandra som bröder.

Gemensam vandring

“Jag kommer till er för att vandra tillsammans. Vi vandrar tillsammans när vi lär oss att vårda våra rötter och familjen och när vi värnar om barnens framtid och våra bröder som står vid vår sida och när vi går förbi rädsla och misstänksamhet och låter barriärerna som skiljer oss från andra falla.”
 

29 maj 2019, 12:47