Prsätvigningen i Peterskyrkan Prsätvigningen i Peterskyrkan  

Påven Franciskus ordinerade 19 nya präster i Peterskyrkan

På söndagen prästvigde påven Francis 19 diakoner under rn högtidlig mässa i Peterskyrkan på den 56:e Världsdagen för bön för kallelser.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin predikan till de ny vigda prästerna uppmanade påven Franciskus dem till att alltid minnas den Gode Herdes exempel, som inte kom att bli betjänad, utan för att tjäna, och försöka rädda de som förlorats. Han underströk även att prästämbetet inte handlar om att driva en kulturförening eller en fackförening. Ni är kallade att vara en del av Kristi prästadöme.

Tröttna aldrig på att vara barmhärtiga

På Världsböndagen för kallelser, som även kallas den Gode Herdens söndag, uppmanade påven Franciskus till att aldrig "tröttna på att vara barmhärtiga". Med hänvisning till bikten sa påven att de måste ”vara barmhärtig som Fadern, som Jesus var barmhärtig mot oss, mot oss alla".

Ge lika fritt som ni har tagit emot

Påven uppmuntrade dem även till att fira Eukaristin med omsorg. "Herren ville rädda oss helt gratis. Ge därför gratis det ni har tagit emot gratis.”

”Det Eukaristiska firande är kulmen av Herrens frälsningsgåva som han gav oss gratis. Snälla smutsa inte ner det av småaktiga egenintressen.”

Prästen, sa påven, måste vara nära: "nära Gud i sin bön", "nära biskopen", "nära de andra prästerna” och "nära Guds folk".

De nya prästerna

Åtta av de nya prästerna kommer från prästkongregationen Korsets söner, en från Familjen av lärjungar. Två av dem har studerat vid Roms stora seminarium, och åtta vid Redemptoris Mater-seminariet för den neokatekumenala vandringen.

Av de 19 prästerna som prästvigdes på söndagen är en ursprungligen från Zabreb. De andra är från Italien, Haiti, Japan och Peru.

"Låt det ni lär dig vara näring för Guds folk", avslutade påven Franciskus: "Låt era livs helighet vara en dofta av Kristi trohet. Var bönens män, uppoffrande män, så att ni genom era ord och ert exempel bygger Guds Hus, som är kyrkan."

14 maj 2019, 13:18