Kristna journalister möter påven Kristna journalister möter påven  

Påven till tysk media ”Offentlig media har stort ansvar”

På torsdagen tog påven Franciskus emot en tysk grupp under en privat audiens i Vatikanen, som bestod av medlemmar i kyrkor och i statliga media i Tyskland.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven talade till de om vikten av samarbete mellan kyrkan och media, som genererar förståelse, öppnar horisonter och skapar utrymme för ett fritt och öppet utbyte av information, åsikter och analys.

Sanningsenlig information

I sina ord till de samlade uppmanade påven till att engagera sig för att säkerställa fakta snarare än att sprida fake news; att vara objektiva istället för att bygga informationen på rykten; att vara tydliga snarare än approximativa.

Påvens oro för utvecklingen

Påven sa att han under en tid har bevittnat en oroväckande utveckling i världen:

”Bestridandet av rätten till liv, förekomsten av eutanasi, förnekandet av social jämlikhet, bristen på integration, kränkningen av den mänsklig värdighet och samvetsfriheten. I det här sammanhanget är offentlig medierna ansvarig för att beslutsamt ta ställning för den mänskliga friheten värdefulla goda. Kyrkan, sa påven stödjer er i denna tjänst, då Kristus har gett den det uppdraget, när han kom för att människorna skulle ha liv, ”och liv i överflöd." (Joh 10:10).

05 april 2019, 10:59