Barn tar emot påven till Världsungdomsdagen i Panama Barn tar emot påven till Världsungdomsdagen i Panama 

Påvens budskap till Världsböndagen för kallelser: Tro på Guds löfte

Påven Franciskus skriver i sitt budskap inför den 56:e Världsböndagen för kallelser 12 maj 2019 att han bygger det på sina erfarenheter vid Världsungdomsdagen i Panama. Budskapet är daterat 31 januari 2019 på minnesdagen för helige Johannes Bosco.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus reflekterar över hur Herrens kallelse gör oss till bärare av ett löfte och ber oss samtidigt om att ha modet att ta risken. Han utgår från berättelsen i Markusevangeliet 1:16-20 där Jesus ber sina lärjungar, som är fiskare, att bli människofiskare. ”I detta krävande arbete hade de lärt sig naturlagarna och att de ibland, när vinden blev ogynnsam och vågorna skakade deras båtar, var tvungna att trotsa elementen. Vissa dagar betalade sig fiskfångsten medan det andra dagar inte räckte med en hel natts arbete för att fylla näten och de var tvungna att trötta och besvikna gå tillbaka till land.”

Löfte och mod

Påven skriver att mycket i livet är just så men att Jesus ger lärjungarna en ljusglimt och ett löfte mitt i de fasta vardagsrutinerna. Påven betonar att Herrens kallelse inte handlar om ett intrång i vår frihet eller en börda, utan att Han tvärtom vill öppna våra ögon för horisonten över ett större hav och en riklig fångst.

“Varje kallelse är reslutatet av att inte stå längs land med nät i handen, utan att följa Jesus på vägen han har märkt ut för oss, för vår egen lycka skull och för det goda för dem omkring oss”

”Gud vill i själva verket att våra liv inte blir banala och förutsägbara som är fångade i dagliga rutiner eller ansvarslösa inför beslut som skulle kunna ge det en mening. Herren vill inte att vi ska leva dag för dag och tänka att det inte finns något värt att kämpa för och långsamt förlora viljan att gå in på nya och spännande vägar. … Varje kallelse är reslutatet av att inte stå längs land med nät i handen, utan att följa Jesus på vägen han har märkt ut för oss, för vår egen lycka skull och för det goda för dem omkring oss.”

Men för detta krävs det mod skriver påven och att ”Vi är kallade att vara djärva och beslutsamma när vi söker Guds plan för våra liv”.

Kyrkan, vår moder

Påven tänker först och främst på kallelsen till kristet liv som vi får i dopet, som lär oss att livet inte är en lyckträff utan en gåva av vara Guds älskade barn som är samlade i Kyrkans stora familj särskilt genom liturgin.

”Kyrkan är vår moder för att hon ger oss nytt liv och leder oss till Kristus. Så vi måste älska henne, även när vi ser att hennes ansikte är hennes ansikte är vanställt av mänsklig svaghet och synd, och vi måste hjälpa till att göra henne ännu vackrare och strålande, så han hon kan bära vittnesbördet om Guds kärlek i världen.”

Autentiska vittnen om Guds rike

"Jag ser besluten att viga sig åt Kristus och att skapa familj, liksom alla de andra kallelserna som har att göra med arbete och yrkesliv, i sambandet med engagemang för välgörenhet och solidaritet, med socialt och politiskt ansvar osv. Dessa kallelser gör oss till bärare av löftet om godhet, kärlek och rättvisa, inte bara för oss själva utan även för våra samhällen och kulturer, som behöver modiga kristna och autentiska vittnen om Guds rike.”

“Var inte döva för Herrens rop”

Påven skriver att kallelser kan vara skrämmande för att de handlar om att lämna allt för att följa Gud, men att inget är härligare än att riskera livet för Herren:

”Jag vill särskilt säga det till er unga. Var inte döva för Herrens rop. Om han kallar er att följa denna väg, dra inte in årorna i båten, utan lita på Honom. Inte ge efter för rädsla, som förlamar oss inför de stora höjderna som Herren pekar ut för oss. Kom alltid ihåg att dem som lämnar sina nät och båtar och följer Honom, lovar Herren glädjen av ett nytt liv som kan fylla våra hjärtan och inspirerar vår vandring.”

Urskilja Guds plan i vårt liv

Men det är inte alltid lätt att utskilja kallelsen, skriver påven, och därför behöver Kyrkan förnya sitt engagemang med att hjälpa till med detta.

”Det finns ett behov av ett ungdomsministerium och ett kallelsefrämjande som kan öppna vägen för att upptäcka Guds plan, framför allt genom bön, meditation över Guds ord, eukaristisk tillbedjan och andlig vägledning.”

“Modet att gå vägen som Han har valt ut till var och en av oss”

Vi ska också alltid hålla blicken fästa på Jungfru Maria som är en förebild för att säga ja till Herren, skriver påven Franciskus avslutningsvis och önskar att vi på Världböndagen för kallelser ska samlas till bön till Herren om att hjälpa oss att upptäcka Hans plan för våra liv och ge oss modet att gå vägen som Han har valt ut till var och en av oss.

 

09 mars 2019, 12:34