Påven på Capitolium Påven på Capitolium  

Påven på Capitolium ”Rom är broarnas, inte murarnas stad”

Capitolium i Rom välkomnade påven Franciskus på tisdagen. Han är den fjärde påven som gör ett officiellt besök hos Roms borgmästare.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För andra dagen i rad besöker Rom Italien. Efter resan till Mariasanktuariet i Loreto på måndagen, begav sig påven på tisdagen till Roms Capitolium, där stadens kvinnliga borgmästare Virginia Raggi tog emot honom.

Den eviga stadens tusenåriga historia, en enorm skattekista med andliga, historiska-konstnärliga och institutionella skatter; dialogen mellan sekulära och andliga ledare; mottagandet och hjälp till utsatta; sjuka och ensamma var några av dem teman som påven tog upp i sitt tal på en av Roms gamla kullar.

Påven sa att han var glad över samarbetet mellan den Heliga Stolen och staden Rom under jubelåret, liksom vid andra tillfällen.

Samarbete mellan kyrka ooch stad

”Med dess nästan 2800 år långa historia vet Rom hur man välkomnar och integrerar människor från hela världen som tillhör de mest varierade sociala och ekonomiska kategorier. Som Italiens huvudstad och katolicismens centrum, är den ömsesidiga respekten och samarbetet för det gemensamma bästa viktigt, mellan civila och religiös myndigheter. Rom tvingar därför i viss mening de sekulära och andlig makterna att föra en kontinuerlig dialog, i förvaltningen av ett så stort arv.”

-Kyrkan i Rom vill hjälpa romarna att återupptäcka betydelsen av att tillhöra en mycket märklig gemenskap och samarbeta med de civila myndigheterna och med all medborgare för att denna stad ska behålla sitt ädla ansikte, sina känslor av kristen kärlek och civilt ansvar.

Rom, en gästfri stad, avslutade påven, som kallas att bemöta denna stora utmaning i kölvattnet av sin ädla historia: att välkomna och integrera. Må Rom, befruktat av martyrernas blod, kunna använda sin kreativitet och välgörenhet för att övervinna de rädslor som riskerar att blockera initiativen och de möjliga vägarna. Rom måste därför vara en stad med broar, aldrig murar.

Photogallery

Påvens besök på Kapitolium
26 mars 2019, 15:57