Påven Franciskus apostoliska resa till Marocko 30-31 mars 2019  Påven Franciskus apostoliska resa till Marocko 30-31 mars 2019  

Påven till Marocko för dialog med islam, möte med migranter och mässa

Klockan 14 idag 30 mars landar påven Franciskus på Rabats flygplats. Sedan möter han det marockanska folket på den stora marmorklädda platsen framför minareten Hassantornet och besöker kung Mohammed V:s mausoleum och institutet för imam-utbildning som instiftats av nuvarande kung Mohammed VI för att motverka islamisk fundamentalism. Påvens videbudskap har visats av statstelevisionen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För mer än 33 år sedan besökte Johannes Paulus II Marocko och höll där ett historiskt tal om vikten av den interreligiösa dialogen mellan islam och kristendomen.

Hoppets tjänare

I sitt videobudskap till Marockos folk inför besöket 30-31 mars 2019 kallar påven Franciskus muslimerna bröder i en värld som har ett stort behov av fred och broderskap i respekt för olikheterna. Besökets motto är just Hoppets tjänare.

I Rabats dagstidning Le Matin understryker man att påven i sitt videobudskap uppskattar inbjudan till landet från dess kung.

Man beräknar att minst 30 000 personer kommer att kanta påvens och kungen Mohammed VI:s väg mot den stora marmorklädda platsen framför minareten Hassantornet, där ytterligare 20 000 väntar in dem. Det är stora förväntningar på vad de båda kommer att säga på fältet till det marockanska folket, myndigheter, företrädare för civilsamhället och den diplomatiska kåren.

Sedan följer besöket i institutet för imam-utbildning som öppnades för 4 år sedan efter kungens starka vilja att bilda nya imamer från hela Afrika men även från Europa för ett tolerant islam som motverkar våld.

Klockan 18 besöker sedan påven Caritas för att möte en grupp migranter, bland dem barn och gravida kvinnor, som representerar de omkring 100 000 som lever i Marocko.

Möten med landets katoliker och mässa

Söndagens program inleds med besök i ett centrum för socialtjänster i Témara 20 kilometer från Rabat som leds av Barmhärtighetens döttrar av Vincent du Paul. Sedan möter påven landets präster och ordensfolk samt representanter för det ekumeniska rådet för Marockos kyrkor i Rabats katedral. Avslutningsvis firar påven mässan kl 14.45 lokal tid i arenan tillägnad prins Moulay Abdellah.


 

30 mars 2019, 10:42