Påven besöker Loreto Påven besöker Loreto 

Påven firade mässan i Loreto och undertecknade ”Christus Vivit”

På måndagen reste påven Franciskus till Mariasanktuariet den italienska staden Loreto. Påven firade mässan och undertecknande den postsynodala apostoliska uppmaningen "Christus vivit", till de unga efter höstens biskopssynod om ”Unga, tro och kallelseurskiljning.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Många kallade dagens påvebesök historiskt. Dels eftersom det var första gången som en påve firade mässan i det ”Heliga Huset” sedan Pius IX år 1857. I Loreto finns väggarna till huset i vilket Bebådelsen och inkarnationen ägde rum, bevarat, och just idag då kyrkan firar Herrens Bebådelse valde påven Franciskus att besöka sanktuariet.

Uppmaningen ”Christus Vivit”

Den andra anledningen var att påven på altaret i det lilla huset från Nazareth, som finns bevarat inne i kyrkan, undertecknade den postsynodala uppmaningen ”Christus Vivit”, och så anförtrodde Jungfru Maria den. Den senaste och enda tidigare gången en apostolisk uppmaning har undertecknats utanför Vatikanen var då påven Johannes Paulus II år 1995 undertecknade "Ecclesia in Africa" i samband med en resa till Afrika.  

Påvarna och Loreto

Men även om påvarna inte har firat mässan i Loreto sedan 1857 har flera av de senaste påvarna besökt det älskade Mariasanktuariet: Johannes XXIII, Johannes Paulus II, Benedictus XVI och innan dem många andra.

Marias ”ja” på ängelns fråga har kristna i alla tider upprepat, kallade att tjäna Gud och följa hans kallelse i sina liv. Påven Franciskus firade mässan inför en liten skara, bland dem den lokala biskopen och kappucinerbröder som förvaltar sanktuariet och några unga inbjudna att delta. Under mässan höll han ingen predikan. Utanför basilikan väntade cirka 10 tusen människor, som påven sedan hälsade på och talade till när han kom ut.

Undertecknandet av uppmaningen tillägnad unga

Omedelbart efter mässan undertecknade alltså påven den apostoliska uppmaningen ”Christus Vivit” som i form av ett brev till de unga, är resultatet av höstens synod om ”Unga, tro och kallelseurskillning”. Texten kommera att publiceras först den 2 april.

Före mässan bad påven Franciskus länge, i tystnad, inför den ”svarta Madonnan” ovanför altaret, i det lilla huset som är inrett som ett kapell, och anförtrodde henne uppmaningen och kyrkans unga.

Lyhörda hör Gud kallelse

När påven sedan talade till de samlade framför kyrkan påminde han om att Gud, genom Maria, anförtror oss en mission i vår tid. Påven påminde om Marias möte med ängeln:

Det är Gud som tar initiativet, Han går alltid före oss, Han föregår oss, Han visar vägen i vårt liv. Kallelsen till tro och till ett koherent kristet liv, eller till att viga livet till Gud, gör Gud genom att diskret men stark bryta sig in i den unges liv, och erbjuda honom sin kärlek som en gåva. Det är nödvändigt att vara redo och villig att lyssna och acceptera Guds röst, som inte kännetecknas av buller eller agitation. Hans plan för vårt personliga och sociala liv uppfattas man inte om man förblir på ytan, utan att gå ner på en djupare nivå i själen, där de moraliska och andliga krafterna agerar. Det är dit som Maria uppmanar de unga att gå för att vara lyhörda för Guds handling.

Från kallelse till beslut

Varje kristen kallelse passerar sedan genom beslutet, fortsatte påven och nämner Marias svar på ängeln: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Hennes "ja" till Guds frälsningsplan, genom inkarnationen, var att lägga hela sitt liv i hans händer. Det är ett "ja" i fullständigt förtroende och total tillgänglighet till Guds vilja. Maria är modellen för varje kallelse: unga som söker ett svar på si framtid kan i Maria finna den hjälp de behöver för att urskilja Guds plan, och styrkan att följa den.

Marias hem – familjernas hem

I den känsliga situationen som dagens värld befinner sig i, är familjen, grundad på äktenskapet mellan en man och en kvinna, väsentlig och med ett avgörande uppdrag. Det är nödvändigt att återupptäcka Guds plan för familjen, för att bekräfta familjens storhet och oersättlighet i livets och samhällets tjänst. I huset i Nazareth levde Maria många familjerelationer som en dotter, trolovad, hustru och moder. Därför upplever alla familjer här en inspiration till att leva sin identitet.

25 mars 2019, 17:47