Påven Franciskus sex års pontifikat

Under sitt sex år långa pontifikat har påven Franciskus hållit 1000 predikningar, rest världen över och sänt ut mängder av budskap i tal och skrift - här följer en kort sammanfattning av hans huvudsakliga gärningar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under sitt sex-åriga pontifikat har påven Franciskus hållit över 1000 predikningar varav 670 i Sankta Marta-kapellet, som är ett levande exempel på lectio divina utan förskriven text.

Han har hållit över 1200 offentliga tal, 264 katekeser vid onsdagarnas allmänna audienser, där han har kommenterat credo, sakramenten, den Helige Andens gåvor, Kyrkan, familjen, barmhärtigheten, det kristna hoppet, mässan, dopet, konfirmationen, buden och bönen Fader vår. Ytterligare 342 små katekeser om söndagarnas evangelium på söndagar och festdagar i samband med Angelus och Regina Coeli.

Påven Franciskus har dessutom skrivt två encyklikor: Lumen fidei, som han avslutade - Benedictus XVI hade inlett den – och Laudato sì, tre apostoliska uppmaningar: Evangelii gaudium, som är grundläggande för att förstå bredden av hans pontifikat, och Amoris laetitia och Gaudete et exsultate. 36 apostoliska konstitutioner varav bland andra Episcopalis communio, Veritatis gaudium och Vultum Dei quaerere. 27 Motu proprio och en bulla för tillkännagivandet av Barmhärtighetens jubelår Misericordiae Vultus.

Påven har hållit i tre synoder, två om familjen och en om unga och har gjort 27 internationella resor med besök i 41 länder på alla världens kontinenter utom Oceanien, samt 24 resor inom Italien.

Bland de många helgonförklaringarna minns vi särskilt de tre påvarna, Johannes XXIII, Paulus VI och Johannes Paulus II och sedan moder Teresa av Kalkutta, Heliga Elisabeth Hesselblad, msgr Romero, de två herdebarnen från Fatima Giacinta e Francisco Marto, heliga Therese av Jesusbarnets föräldrar, de två mystikerna Angela från Foligno och Elisabet av Treenigheten.

Påven har ett Twitterkonto, @pontifex på 9 språk med 48 miljoner följare och ett på Instagram, Franciskus, där han har 6 miljoner följare.

 

13 mars 2019, 10:22