Påvens mässa i Peterskyrkan Påvens mässa i Peterskyrkan  

Påven vid Kyndelsmässan: Mötets festdag

Påven Franciskus firade Herrens frambärande i Templet, Kyndelsmässan med ljusvälsignelse och procession i Peterskyrkan på lördag eftermiddag 2 februari tillsammans med medlemmar vid institut för det gudsvigda och apostoliska livet då vi denna dag även firar den 23:e Världsdagen för det Gudsvigda livet. Det är mötets fest där löftet uppfylls, sa påven, för att allt möts då Herren kommer.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sa i sina inledande ord innan ljusprocessionen:

Kära bröder och systrar! Det har gått fyrtio dagar sedan firandet av Herrens födelse. Även idag har Kyrkan fest och firar dagen då Maria och Josef bar fram Jesus i templet. Med denna rit följde Herren den gamla lagens föreskrifter, men i själva verket gick Han sitt folk, som troget väntade på Honom, till mötes. Vägledda av den helige Anden kom de heliga äldste Symeon och Hanna till templet och upplysta av samma Ande kände de igen Herren och fyllda av glädje gav de Honom sitt vittnesbörd. Även vi som är samlade här av den Helige Anden går i Guds hus Kristus till mötes, där vi möter och förkunnar Honom i brödbrytelsen, i väntan på att Han kommer och visar sig i sin härlighet.”

Mötets fest

I sin predikan talade påven om just detta som dagens liturgi visar oss: Jesus som går sitt folk till mötes. Det är mötets fest där löftet uppfylls, sa påven, för att allt möts då Herren kommer. (Luk 2:22–40)

“Mötet med Jesus är källan och det är viktigt att gå tillbaka till källan sa påven”

Det handlar om att möta Gud varje dag i livet och inte på ett virtuellt utan på ett direkt sätt. Annars blir Jesus bara ett fint minne från förr, sa påven. Mötet med Jesus är källan och det är viktigt att gå tillbaka till källan sa påven och riktade sig direkt till de gudsvigda: Detta gör vårt gudsvigda liv gott, så att det inte blir en tid som går, utan en tid för möten. Som evangeliet berättar sker detta möte med Herren i templet bland Guds folk, unga och gamla, i en profetisk anda (jfr Luk 2:25-28,34). Så är det även med det gudsvigda livet som slår ut och blommar i Kyrkan men vissnar om det isolerar sig.

Lagen och den Helige Anden går hand i hand

Evangeliet berättar hur mötet med Herren ser ut: det unga paret följde seden och de äldre den Helige Anden, som gör livet nytt. Ett liv utan ordning bär inte frukt och de bästa av regler räcker inte om inte den helige Anden förnyar livet – lagen och den Helige Anden går hand i hand.

“Vardagens vatten blir till nytt vin och livet som verkar begränsat blir i stället friare”

Påven förklarade det hela med det som sker vid bröllopet i Kana, då Maria säger ”Gör det han säger åt er” (Joh 2:5-11) och Jesus ber om något konkret och svårt: Så är det för oss, sa påven till de gudsvigda, Gud kallar oss att möte Honom genom troheten till det konkreta: daglig bön, mässan, bikten, sann välgörenhet och dagliga Guds ord. Man för samman lag och kärlek - vardagens vatten blir till nytt vin och livet som verkar begränsat blir i stället friare.

Mötet som föds i kallelsen kulminerar i visionen, sa påven vidare. Symeon ser Guds enkelhet och ber inte om något mer. Han ser barnet och tar upp Honom i famnen och säger "nunc dimittis, nu låter du din tjänare gå hem". Hanna å sin sida prisar Gud och talar bara om Honom. Detta är det gudsvigda livet sa påven: att ge Guds folk glädje och profetisk vision som visar det som betyder någonting.

Jesus är glädje

Det gudsvigda livet är inte en överlevnad utan nytt liv. Det är ett levande möte med Herren genom Hans folk. Det är kallelsen till trogen lydnad varje dag och till den Helige Andens oväntade överraskningar. Det är visionen av Jesus som vi behöver omfamna för att leva i glädje.

“Det gudsvigda livet är inte en överlevnad utan nytt liv. Det är ett levande möte med Herren genom Hans folk.”


 

02 februari 2019, 12:19