Påven Franciskus vid Angelus 10 februari 2019 Påven Franciskus vid Angelus 10 februari 2019 

Påven vid Angelus: Jesus hjälper oss att gå ut på mänsklighetens öppna hav

Innan påvens Franciskus bad Angelus tillsammans med pilgrimerna på Petersplatsen reflekterade han över dagens evangelium Luk 5:1-11 och inbjöd alla att med generositet stå i Jesus tjänst.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Guds Son uppmanar oss att inte bli offer för besvikelse och modlöshet inför nederlag och inbjuder oss att gå ut vår tids mänsklighets öppna hav för att vara vittnen om godhet och barmhärtighet. Påven kommenterade så söndagens evangelium där Lukas berättar om Petrus kallelse och påminde om att varje kristen är kallad att svara på tron och vara tillgänglig. Herren ber alla sina lärjungar om detta, som särskilt gäller dem som har ansvarsfulla roller inom Kyrkan.

“För att Gud, preciserade påven, gör oss fria från vår synd om vi har tillit till Honom, och öppnar nya horisonter.”

Det handlar alltså om att övervinna tveksamheten, som är resultatet av vår otillräcklighet, för att med generositet och mod svara på Herrens kallelse. För att Gud, preciserade påven, gör oss fria från vår synd om vi har tillit till Honom, och öppnar nya horisonter.

"Gå ut på öppna hav"

“På det sättet verkar Han i var och en av oss: Han ber om att ta emot Honom på vårt livs båt, för att starta om med Honom och ge oss ut på nytt hav, som visar sig vara fullt av överraskningar. Hans inbjudan att gå ut på vår tids öppna hav, för att vittna om godhet och barmhärtighet, ger vår existens, som ofta riskerar att plana ut sig själv, betydelse."

Följa Jungfru Marias exempel

Påven bad alltså alla att ge ett beredvilligt och fullständigt svar och att följa Jungfru Marias exempel att vara redo att följa Guds vilja och låta oss falla för fascinationen i Herrens kallelse att sprida Hans frälsningsord överallt.

Det största miraklet som Jesus utför för Petrus och de andra besvikna och trötta fiskarna, är inte så mycket nätet fullt med fisk som att ha hjälpt dem att inte falla offer för besvikelsen och modlösheten inför nederlag. Han öppnade dem för att bli förkunnare och vittnen av Hans ord och Guds rike.

 

11 februari 2019, 08:21