Påven mötte ursprungsfolk vid IFAD Påven mötte ursprungsfolk vid IFAD 

Påven: Ursprungsbefolkningarnas rop är världens väckarklocka

Under sitt besök under torsdagen vid FAO och IFAD i Rom mötte påven Franciskus även representanter för ursprungsfolk. I sitt tal till dem underströk han att miljöfrågorna är extremt viktiga. Vi ser på vår planet, som är på många platser skadad av mänsklig girighet, med nya ögon, sa påven och nämnde väpnade konflikter som skapar oerhört stor olycka och naturkatastrofer som skapar misär. Vi kan inte fortsätta vara likgiltiga utan effektivt ta itu med detta.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Endast en känsla av broderskap stärker oss i vår vilja att hjälpa de behövande och att öppna morgondagens dörr för kommande generationer, sa påven. Gud har skapat jorden för allas väl, där ingen känner sig utesluten och alla ska finna ett hem. Påven talade om att vår planet är rik på naturresurser och då människan inte äger naturen utan odlar och vårdar den blir ursprungsbefolkningar rop, eftersom de lever nära naturen, hela världens väckarklocka.

Ta efter deras livsstil

Det är aldrig för sent att lära oss att ta efter deras livsstil sa påven. Det handlar om att anta ett sätt att gå vidare på, som överger ytliga tillvägagångssätt och skadliga vanor, övervinner främmande individualism, krampaktig konsumentism och kall egoism. De infödda kan inte fortsätta att drabbas av orättvisor och ungdomar har rätt till en bättre värld än den vi nu lever i, sa påven.

“Då människan inte äger naturen utan odlar och vårdar den blir ursprungsbefolkningar rop, eftersom de lever nära naturen, hela världens alarmklocka”

Påven tackade ursprungsbefolkningar: “Tack för att ni höjer era röster för att hävda att den nödvändiga respekten för miljön alltid måste skyddas framför ekonomiska och finansiella intressen” i medvetenheten om att “en teknologisk och ekonomisk utveckling som inte banar väg för en bättre värld och en väsentligt högre livskvalitet kan inte anses utgöra framsteg”. (Laudato Sì 194)
 

15 februari 2019, 08:28