Påven till World Government Summit: Ingen tillväxt utan solidaritet

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till deltagarna i World Government Summit, det största forumet i världen där representanter för regeringar, internationella organisationer och akademier möts för att diskutera ny praxis och innovationer inom utvecklingen i den offentliga sektorn. Mötet hålls fram till 12 februari i Dubai i Förenade Arabemiraten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Det goda, om det inte är gemensamt, är inte sant gott” – det understryker påven i videobudskapet som han sände till deltagarna i World Government Summit, en global plattform för att forma hela världens regeringars framtid. Påven uppmuntrar dem att verka för en rättvisare och mer blomstrande värld och påminner dem om att man inte kan tala om en hållbar utveckling utan solidaritet.

Hör folkens rop

”Kanske aldrig som förr kräver tänkandet och agerandet en sann dialog med den andre, för att utan den andre finns det ingen framtid för mig. Jag önskar er alltså att i ert arbete börja från personers ansikte och höra folkens och de fattigas rop och reflektera över barnens frågor."

Med tanke på de många teman som tas upp under toppmötet, som politikens utmaningar, ekonomisk utveckling, skydd av miljön och teknologisk användning, uppmanar påven alla om att lägga vikt vid vilken värld vi vill skapa tillsammans i stället för att se till de bästa möjligheterna att utnyttja.

Miljö- och moralförstöring

“Detta är en fråga som för oss att i arbetet snarare tänka på folken och personerna än kapital och ekonomiska intressen, en fråga som inte handlar om den närmaste tiden, utan framtiden och ansvaret som ligger på våra axlar och överlämna vår värld till dem som kommer efter oss och skydda dem från miljöförstöring och än mer moralförstöring”.

“Jag såg även blommorna blomma och växa i öknen och jag kom tillbaka hem med hoppet att många öknar i världen kan blomma”

Påven talar även om sitt besök nyligen i Förenade Arabemiraten 3-5 februari: “Jag mötte ett modernt land som ser framtiden an utan att glömma bort sina rötter. Ett land där man försöker att omvandla orden tolerans, broderskap, ömsesidig respekt och frihet i handling och konkreta initiativ." “Jag såg även blommorna blomma och växa i öknen och jag kom tillbaka hem med hoppet att många öknar i världen kan blomma. Jag tror att det är möjligt, men bara om vi växer tillsammans bredvid varandra, med öppenhet och respekt, och är tillgängliga att ta ansvar problemen, som är allas problem i det globala samhället.”

 

11 februari 2019, 10:34