Venezuelanska migranter i Colombia Venezuelanska migranter i Colombia 

Påven och Kyrkan om situationen i Venezuela

Påven Franciskus och Heliga Stolen vill vara till hjälp och medla i krisen i Venezuela och inväntar de två parternas avsikter. Även Kyrkan i Venezuela betonar att man vill få till en fredlig lösning och står ständigt vid den prövade befolkningens sida.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga Stolens presstalesman ad interim svarar på journalisternas frågor om påven Franciskus och Kyrkans ställningstagande vad gäller konflikten i Venezuela och säger att påven avvaktar med ett uttalande då Heliga Stolen erbjuder sig att vara medlare mellan konfliktens två parter.

"Våld skrämmer mig"

Under presskonferensen på flyget tillbaka från den apostoliska resan i Panama 28 januari svarade påven på frågan om denna konflikt, att han önskar en rättvis och fredlig lösning som respekterar allas mänskliga rättigheter. Påven sa att det vore oförsiktigt av honom att ta ställning för den ena eller andra delen av befolkningen: "Jag stöder hela Venezuelas folk just nu, eftersom de lider på båda sidor.” ”Jag lider mycket över det som händer i Venezuela och därför ber jag om en rättvis lösning. Blodsutgjutelse och våld skrämmer mig, och det löser inga problem. Jag tycker inte om ordet balanserad, men jag vill vara en herde och jag vill att de ska be om hjälp om de behöver det för att komma överens.”

"Be om Venezuelas skyddshelgon Vår Fru av Coromotos förböner"

Krisen i Venezuela når en vändpunkt 23 januari då nationalförsamlingens ledare då Juan Gerardo Guaidó Márquez utropade sig till tillfällig president, samma dag som påven anlände till Panama för att delta i Världsungdomsdagen 2019. Vid angelusbönen i Panama 27 januari uppmanade påven till att alltid söka ”det bästa för alla i landet”. Han sa: ”Här i Panama har jag tänkt mycket på det venezuelanska folket som jag känner mig särskilt enad med i dessa dagar. Inför den allvarliga situationen som de står inför, ber jag till Herren om att man söker och uppnår en rättvis och fredlig lösning för att komma över krisen, i respekt för mänskliga rättigheter och endast i sökandet efter det bästa för landets alla medborgare. Jag ber er att be om Venezuelas skyddshelgon Vår Fru av Coromotos förböner.”

”Förlåtelsens och barmhärtighetens heroism”

Detta är inte första gången påven uttalar sig om situationen i Venezuela. Redan 2014, då krisen bröt ut, sände påven ett budskap för att förnya dialogen och talade om ”förlåtelsens och barmhärtighetens heroism” som nödvändiga element för att befria sig från ”bitterhet och hat” och för att gå in på ”en helt ny väg”, som är ”lång och svår och som kräver tålamod och mod” och som är ”den enda som leder till fred och rättvisa”.

I maj 2017 uppmanade påven Venezuelas biskopar i ett brev att bygga broar och lösa landets allvarliga problem och uttryckte ”djup smärta för striderna och våldet” som de senaste dagarna då, enligt FN:s högre kommissariat för mänskliga rättigheter, hade skördat 43 liv och lett till 850 arresteringar.

Venezuelas biskopar mycket oroade

Venezuelas biskopar är mycket oroade över situationen i landet, som sedan år är mycket svår trots att det har stora oljereserver. Humanitära organisationer beskriver en verklighet av fattigdom och övergivenhet. Enligt FAO är 12% av befolkningen undernärd och denna nivå är den sämsta på 25 år. Enligt FN:s beräkningar har omkring 2,3 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015.

Kyrkan står vid befolkningens sida

Ärkebiskop emeritus av Caracas kardinal Jorge Urosa Savino inbjuder till bön för en fredlig lösning på krisen i en intervju med Aci Prensa. 10 januari hölls en bönedag för att be Herren om fred, försoning och frihet och som anordnades av Venezuelas biskopskonferens, Konferensen för ordensfolk och Nationella rådet för lekmän. Kardinalen berättar att Kyrkan står vid befolkningens sida genom initiativ som ”Solidarity Pot” med matdistribution till fattiga. Caritas Venezuela har under 2018 hjälpt och vårdat 18 890 barn och 988 gravida kvinnor. Fler än 14 000 personer deltog i Hälsodagar och den sårbara befolkningen får mathjälp i 92 centrum. Dessutom har 1030 liter vatten 4 miljoner mediciner delats ut genom Kyrkans organisationer.

Påvens står biskoparna och venezuelanerna nära

I en intervju med Il Fatto Quotidiano berättar ärkebiskopen av Mérida, kardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo att det saknas dricksvatten i landet, el, mediciner och mat. Han meddelar att landets biskopar känner att påven står dem nära och alltid visar sitt intresse för situationen i landet och är alltid välinformerad om vad som pågår. ”Det som vi alla vill - berättar han – är att stärka broderskapet mellan venezuelanerna” för att man vill inte ”öppna ett sår som aldrig kan läkas igen”. Kardinalen säger att landets enhet står på spel.

“Det som vi alla vill är att stärka broderskapet mellan venezuelanerna för att man vill inte öppna ett sår som aldrig kan läkas igen”

Hjälpbiskopen av Caracas och sekreterare för Venezuelas biskopskonferens msgr José Trinidad Fernández sa vid en presskonferens: ”Vi vill för allt i världen inte ha någon blodsutgjutelse”. ”Vi vet att venezuelanerna är ett fredligt folk och det behövs en framförhandlad och fredlig lösning som respekterar alla. Nu är budet att inte döda särskilt viktigt och det måste vara en fredsprocess och inte en av krig. ”Vi ber om dialog och detta har vi framhållit många gånger i våra uttalanden - en dialog som måste leda till en fredlig övergång och den politiska förändring som folket ber om. En politisk förändring för att ha klara och genomskinliga val.” Förutom detta fortsätter Kyrkan i Venezuela att bevaka folkets dramatiska situation med avsaknad av mat och medicin säger han vidare och att ”det är grundläggande att öppna landet för humanitär hjälp. Vi har en oerhört allvarlig situation med undernärda barn och grundläggande mediciner.” ”Vi biskopar inspireras av påvens nyligen publicerade budskap för Världsfredsdagen, där han talar om behovet av en god politik i fredens tjänst och det är detta som vi försöker att skapa nu då det sociala nätet måste omorganiseras. Vi vill inte längre se godtyckligt fängslade personer och barn som letar efter mat i soporna.”

“Vi vill inte längre se godtyckligt fängslade personer och barn som letar efter mat i soporna”

 


 

08 februari 2019, 13:38