Påven under mässan i Sacrofano Påven under mässan i Sacrofano  

Påven: Herren överger oss inte även om vi är ”trossvaga” män och kvinnor

På fredagseftermiddagen begav sig påven Franciskus till pilgrimscentrat Fraterna Domus, i Sacrofano utanför Rom. Med en mässan invigde där påven konferensen ”Befria oss från rädsla” som Caritas i Rom har anordnat tillsammans med Fondazione Migrantes och Centro Astalli, alla organisationer som är engagerade i flyktingmottagande. Under påvens mässa deltog även flyktingar och asylsökande.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Mötet riktade sig till församlingar, familjer och föreningar som är engagerade i flyktingmottagande och integration i Italien. Bland deltagarna även Casa Scalabrini 634, vars verksamhet riktar sig till asylsökande och flyktingar i Rom, för att hjälpa dem uppnå autonomi och integreras i lokalsamhället.

Var inte rädd

Påven utgick från mässan liturgiska texter som likt mötets tema hade Guds återkommande uppmaning till mänskligheten, ”Var inte rädda”, som röd tråd.

Han påminde om Mose uppmaning till israeliterna i Andra Mosebok att inte vara rädda, när de tvekar om det kanske var bättre att stanna i Egypten och leva som slavar än att dö i öknen. Men Moses säger:  ”Var inte rädda! Stanna här; i dag skall ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. (Mos 14:13).

-Den långa resan genom öknen, som var nödvändig för att nå det förlovade landet, börjar med denna första stora prövning, sa påven. Att övervinna rädslan och fullt ut lita på Herrens frälsande och mystiska handling.

Petrus blir rädd och tvivlar

Och vidare i Matteusevangeliet (14,22-33) när lärjungarna är rädda vid åsynen av Jesus som går på vattnet, som om han var ett spöke. Men genast säger Jesus: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.”

Petrus ber Jesus bevisa att det är han, i en blandning av misstro och entusiasm. Jesus uppmanar honom att komma ut på vattnet men efter ett par steg, blev han rädd och börjar sjunka. Jesus förmanar honom: ”Du trossvage, varför tvivlade du?”

Herren vill befria oss från våra rädslor

-Herren talar till oss idag genom dessa bibliska episoder. Han ber oss att låta honom befria oss från våra rädslor, sa påven vidare och beskrev vad som händer:  

Inför vår tids ondska är vi, liksom Israels folk, frestade att överge vår dröm om frihet. Vi känner en berättigad rädsla framför situationer som inte verkar ha någon utväg. Mänskliga ord räcker inte för att lugna oss, när vi inte kan känna Guds närvaro eller vågar lita på hans Försyn. Därför sluter vi oss i vår bräckliga mänskliga säkerhet och i vår lugna rutin. Och i slutändan avstår vi från resan till det förlovade landet för att istället återvända till Egyptens slaveri.

Rädslan är legitim

Påven förklarade hur detta leder till en ökad rädsla för "andra", främlingar, marginaliserade, främlingar.

-Det här är särskilt märkbart idag i bemötandet av migranter och flyktingar som knackar på dörren för att söka skydd, säkerhet och en bättre framtid, sa påven. Rädslan är legitim. Vi är inte förberedda. "Det är inte lätt att möta andras kultur, att förstå människor så skiljer sig från oss, förstå deras tankar och erfarenheter. Och vi undviker att möta andra och bygger murar för att försvara oss.

Övervinn rädslan

Men påven påminde om att vi är kallade att övervinna rädslan. 'Var inte rädda” säger Moses i öknen. Herren kommer inte att överge sitt folk.

Mötet med den andra är ett möte med Kristus, fortsatte han. Det är han som knackar på vår dörr hungrig, törstig, en främling, naken, sjuk och fängslad och ber om att bli mottagen och få hjälp. Och om vi fortfarande tvivlar, säger han klart och tydligt: " Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40).

Herren överger oss inte även om vi tvivlar

Jesus säger till sina lärjungar, ’Ta mod till er, tvivla inte, det är jag, var inte rädda’, det är verkligen han, även om våra ögon kämpar för att känna igen honom, sa påven.

Som Petrus frestas även vi av att sätta Jesus på prov, avslutade han, och vi be honom om ett tecken. Kanske blir vi offer för vår rädsla efter några tveksamma steg mot honom. Men Herren överger oss inte! Även om vi är ”trossvaga” män och kvinnor. Kristus fortsätter att sträcka ut sin hand för att rädda oss och låta oss möta honom, ett möte som räddar oss och ger oss glädjen av att vara hans lärjungar.

15 februari 2019, 17:07