Påven till katolikerna i Abu Dhabi "kristna är beväpnade med kärlek och tro"

Påven avslutade sitt besök i Förenade Arabemiraten med att fira en stor utomhusmässa i Abu Dhabi. Saligprisningarna stod i centrum för påvens predikan, då han uppmanade de troende att leva i Kristi efterföljd.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

-Om du är med Jesus, om du vill lyssna till hans ord, är du salig. Du kommer inte bli salig, du är salig.

Så började påven Franciskus sin predikan till de 180 000 personerna som deltog i och utanför den stora stadion, som rymmer 130 000 personer. Påven sa att i glädjen att möte dem, hade han kommit för att ge dem ett ord: saliga. Många hade sökt sig till den historiska mässan, den största offentliga, då en påve för första gången firade mässan på den arabiska halvön. Katolikerna i Förenade Arabemiraten är invandrare, främst från Indien och Filippinerna och utgör 10 % av befolkningen. De har kommit till landet för att arbeta. Kören som sjöng under mässan hade röster från över 100 nationaliteter, och deltagarna i mässan tillhörde flera olika riter: kaldéiska, koptiska, grekisk-katolska, grekisk-Melkitiska, maroniter, syrisk-katoliker, syrisk-Malabarer, syrisk-malankareser. Närvarade gjorde även 4000 muslimer och landets toleransminister.

Livet - en berättelse om Guds kärlek

Påven jämförde de världen anser saliga, de rika och mäktiga, och de Jesus säger är saliga, fattiga och ödmjuka. Vem har rätt, Jesus eller världen?

Först och främst är vi saliga i vetskapen att i Jesus, är vi Faderns älskade barn. Glädjen i att se på livet som en berättelse om kärlek, berättelsen om Guds trogna kärlek som aldrig överger oss. Här är orsaken till vår glädje, en glädje som ingen person i världen och ingen omständighet i livet kan ta ifrån oss. En glädje som ger frid även i lidandets stund, som ger smak av det som väntar oss i evigheten.

Saliga i Kristi efterföljd

Påven, som fram till nu under sitt besök inte hade talat om Jesus direkt, fortsatte med att tala om hur Jesus levde och lärde.

”Jesus levde fattig i saker och rik i kärlek, han helade många liv, men han offrade sitt eget. Han kom för att tjäna och inte bli tjänad. Han lärde oss att man inte är stor om man har, utan om man ger. Mild och rättfärdig gjorde han inte motstånd trots att Han blev orättvist dömd. På så sätt förde Jesus Guds kärlek till världen. Endast på detta sätt vann Han över död, synd, rädsla och världslighet. Med kraften i den gudomliga kärleken. Låt oss idag be honom om att följa och imitera honom, och söka hans ödmjuka kärlek. Det är livets mening, gemenskapen med honom och kärleken till sin nästa.”

Saliga för Herren är nära

Herren är trogen och överger inte de sina, fortsatte påven som talade till de många invandrarna som lever långt hemifrån med en oviss framtid. Han nämnde ökenfadern, den helige Antonius, som i en andlig kamp överfölls av tvivel och mörker, och frestelsen att ge upp efter längtan till sitt gamla liv. När Gud efter ett tag tröstar honom frågade Antonius, Herre var var du? Och han hörde Jesus tydliga svar ”Jag var här, Antonius”.

”Herren är nära. Det kan hända, i prövningens stunder att man tror att man är ensam, men även om Herren inte ingriper omedelbart, går han bredvid oss ​​och, om vi fortsätter att vandra, öppnar han nya vägar. Herren är specialist på att göra saker nya, Han vet hur man öppnar vägar även i öknen (se 43:19).

Saligprisningarna – en karta för livet

Påven talade vidare om Jesu liv och lära och noterade att Han inte hade skrivit saker eller byggt något imponerande: ”När Han lärde oss hur vi ska leva sa han inte att vi ska lämna storverk efter oss eller göra extraordinära gärningar. Han bad oss ​​att skapa ett enda konstverk, möjligt för alla: vårt liv. Saligprisningarna är en livskarta: de kräver inte övermänskliga handlingar, utan bara att man imiterar Jesus i vardagen.”

Vardaglig helighet

”De uppmanar oss att bevara hjärtat rent, att öva mildheten och rättvisa, att vara barmhärtig med alla, att leva prövningar förenade med Gud. Det är vardagens helighet, som inte behöver mirakel och extraordinära tecken. Saligprisningarna är inte för övermänniskor, utan för dem som står inför dagens utmaningar och prövningar. De som lever enligt Jesus gör världen ren. Det är som ett träd, som även om marken är torr, dagligen absorberar förorenad luft och returnerar syre.”

-Det önskar jag er, att vara väl rotade i Jesus och redo att göra gott för någon nära er. Må era kommuniteter vara oaser av fred.

Saliga de ödmjuka, som håller fred

Påven valde att understryka främst två av saligprisningarna, nämligen ”Saliga de ödmjuka” (Matt 5,5) och ”Saliga de som håller fred” (Matt5,9)

-Ödmjukhet är viktig. Om vi lever i världen på Guds vis, kommer vi att bli kanaler för hans närvaro; annars kommer vi inte att bära frukt, sa påven.

Påven jämförde de troende i Förenade Arabemiraten, med Filadelfiaförsamlingen i Uppenbarelseboken, som Herren, till skillnad från nästan alla andra, inte anklagar för någonting. -De har förvaltat Jesu ord, utan att förneka hans namn och varit uthålliga även i svårigheter. Filadelfia betyder kärlek mellan bröder - broderskärlek.

-Må Jesus, som kallar er saliga, ge er nåden att fortsätta framåt, utan att tappa modet, och växa i ”kärlek till varandra och till alla människor”. (1 Tess 3:12).

05 februari 2019, 13:31