Skydd av minderåriga. Påven vill att vi ska be för mötet i Vatikanen

Ett möte präglat av stort pastoralt ansvar inför en brådskande utmaning i vår tid. Så sa påven Franciskus efter sin Angelusbön på söndagen när påminde om mötet för skydd av minderåriga i Vatikanen den kommande veckan mellan den 21- 24 februari. Påven inbjöd troende att be för mötet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Efter Angelus sa påven: ”Kära bröder och systrar, mellan torsdag och söndag står Vatikanen värd för ett möte med ordföranden för alla biskopskonferenser om skydd av minderåriga i kyrkan. Jag uppmanar er att be för detta möte! Jag förväntar mig ett möte präglat av starkt pastoralt ansvar inför en brådskande utmaning av vår tid."

Medvetenhet och medlidande

Mötet som inleds på torsdag i den Nya Synodshallen i Vatikanen, samlar ordförandena för världens katolska biskopskonferenser och orientaliska biskopssynoder i Vatikanen för att gemensamt konfrontera frågan om sexuella övergrepp i kyrkan. Sammanlagt räknar man med 180 deltagare och jesuitpater Federico Lombardi ska moderera mötet. Under mötet kommer även offer för övergrepp inom katolska kyrkan att delta, och en stor del av mötet kommer just att handlar om att möta offer och att öka medvetenheten om medlidandet i mötet med dem. Pater Hans Zollner, organisationskommitténs talesman understryker att målet för mötet är att motivera medvetenheten om att skyddet av barn och ungdomar är en gemensam uppgift. 

Nya konkreta åtgärder

Mötets syfte är även att fatta beslut och uppnå nya konkreta åtgärder. Men det är inte ett tekniskt lagstiftande möte, utan ett universellt möte mellan kyrkans herdar. I sitt tal till den diplomatiska kåren nyligen sa påven Franciskus att ”övergrepp på minderåriga är en av de mest avskyvärda och skändliga brott. De t förintar det bästa hos en oskyldig person, och orsakar en irreparabel skada på resten av dess existens."

Påven Franciskus kommer att delta under hela mötet och kommer avslutningsvis att hålla ett sammanfattande tal. Sanning, rättvisa och ökad insyn är några av mötets hörnstenar, vilket har betonas flera gånger av kardinal Seán O'Malley, ordförande för den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga.

Mötet riktar sig främst till biskopar, som bär ett stort ansvar, men lekmän som är experter på området kommer att bidra och förklara nödvändiga steg i processen för att säkerställa öppenhet och ansvar.

Varje dag ett argument

Planen för dagarna i Vatikanen är att varje dag ska ha ett tema. Huvudargumenten är ansvar och ansvarsskyldighet liksom skyldigheten att stå till svars och ge insyn. Varje dag innehåller tre tal som berörs ur olika synvinklar: 1)den enskilde biskopens ansvar och uppgifter liksom personliga attityd; 2) gemenskapen av biskopar och deras solidaritet; 3) hela den kyrkliga gemenskapen som Guds folk.

18 februari 2019, 16:00