Linda Ghisoni talar vid mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan Linda Ghisoni talar vid mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan 

Påven: Kvinnan är bilden av Kyrkan, som är moder

Påven Franciskus höll ett fritt tal under fredagseftermiddagen vid mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan som svar på ett inlägg från undersekreteraren för den Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet Linda Ghisoni. Påven talade om att man måste integrera kvinnorna i Kyrkan snarare än att ge dem nya funktioner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter undersekreteraren för den Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet Linda Ghisonis inlägg vid mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan i Vatikanen tog påven Franciskus fritt till orda. Påven sa:

Kyrkan är kvinna

"Då jag lyssnade på Ghisoni hörde jag Kyrkan tala till sig själv. Alltså, att vi alla har talat om Kyrkan i alla inläggen, men denna gång var det Kyrkan som talade. Det är inte bara en fråga om stilen; utan det kvinnliga geniet återspeglas i Kyrkan, som är kvinna.

“Då jag lyssnade på Ghisoni hörde jag Kyrkan tala till sig själv”

Att be en kvinna tala betyder inte att gå in i en kyrklig feminism, för all feminism blir i slutändan en manschauvinism i kjol. Nej. Att be en kvinna att tala om Kyrkans sår är att be Kyrkan tala om sig själv och de sår hon har. Och detta tror jag är steget vi med stor kraft måste ta. Kvinnan är avbilden av Kyrkan, som är kvinna, hustru och moder. Stilen: utan denna stil talar vi om Guds folk som en organisation, kanske fackföreningsmässigt, men inte som familj som har fötts av moder Kyrkan.

Kyrkans kvinnliga mysterium

Logiken i Ghisonis tankar är just en moders och hon avslutade med berättelsen om vad som händer när en kvinna föder ett barn. Detta är Kyrkans kvinnliga mysterium, Kyrkan som är hustru och moder. Det handlar inte om att ge kvinnorna fler funktioner i Kyrkan – även om det är bra, men vi löser inte problemet så – utan det handlar om att integrera kvinnan som bilden av Kyrkan i vårt tankesätt. Och även se Kyrkan som en kvinnas kategorier. Tack för ert vittnesbörd."

 


 

23 februari 2019, 10:19