Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven under Angelus: Lev era doplöften!

Under Angelus på Jesu Dops högtid uppmanade påven Franciskus de troende till samstämmighet med ett kristet liv, och att dagligen vittna om Guds plan och stil. Kyrkans uppdrag är vårt uppdrag, var och en av oss, att vara trogna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Förhållandet mellan Jesus och människorna, och relationen mellan Jesus och Fadern, är de två elementen som påven reflekterade över under Angelus på högtiden för Herrens dop. Evangeliet berättar om hur Johannes Döparen döpte Jesus i floden Jordan, och påven noterade hur folkets närvaro är en viktig del i berättelsen. Innan Jesus sjunker ner i vattnet sjunker han in i folkmängden, för att dela allt med dem, förutom synden.

Ge tron näring genom bön

Påven förklarade att Herren ord ” Du är min älskade son, du är min utvalde.” riktar sig till var och en av oss som återföds med Jesus i dopet.

-Denna Faderns kärlek, som vi mottog på vår dopdag, är en flamma som upplyser våra hjärtan och som kan få näring av bön och välgörenhet.

Autentiska och konsekventa vittnen

Förutom att sjunka in i mänskligheten och anta kött, sjunker Jesus in i bönen och gemenskapen med Fadern, och med dopet började han sitt offentliga liv och uppdrag i världen för att visa sin kärlek till alla människor . Även vi är kallade till denna gemenskap med Fadern, att låta honom genomsyra oss, för att vara autentiska och konsekventa vittnen:

Kyrkans mission och allas mission, var och en av oss, är att genomsyras av Jesus. Evangeliseringen och apostolatet måste kontinuerligt få nytt liv i bönen, för att vårt kristna vittnesbörd inte ska präglas av våra mänskliga projekt, utan enligt Guds plan och stil.

Förnya doplöftena

Från sitt fönster i det apostoliska palatset uppmanade påven till att förnya sina doplöften, med tacksamhet och övertygelse – att leva varje dag i överensstämmelse med doplöftena och om man inte minns vilken dag man döptes, ta reda på det, och fira dopdagen: det exakta datumet då vi tog emot sakramentet som påbörjade vårt kristna liv.

Påven påminde om att han hade döpt 27 barn under morgonen och bad de samlade att be för dem.

-I dopet finns våra rötter till vårt liv med Gud; rötterna till vårt eviga liv, som Jesus Kristus gav oss genom inkarnationen, lidandet, döden och uppståndelsen, sa påven

Lyssna till den Helige Anden

Låt oss som Jesus efter hans dop ledas av den Helige Ande i allt vi gör, avslutade påven. Men vi måste lära oss att åberopa honom oftare, under dagen, för att leva våra vardagliga händelser med kärlek och därmed göra dem extraordinära.

14 januari 2019, 15:13