Påven: Må de troende i Indien glädjefyllt och generöst leva ut sin kallelse Påven: Må de troende i Indien glädjefyllt och generöst leva ut sin kallelse  

Påven: Må de troende i Indien glädjefyllt och generöst leva ut sin kallelse

Kardinal Pietro Parolin sände ett budskap å påvens vägnar till Indiens biskopar av den latinska riten för deras 31:a plenarförsamling där de behandlar temat “Evangeliets glädje”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände sin välsignelse till Indiens biskopar av den latinska riten och önskade att deras plenarförsamling ska vara fruktbärande i deras tjänst för de troende och hjälpa dem att växa i tro och kärlek.

Förnya mötet med Jesus 

”Hans helighet sänder broderliga hälsningar till er och era biskopsbröder som har samlats till detta möte och inbjuder er att förnya det personliga mötet med Jesus Kristus … öppna sig för honom … varje dag utan att svikta" (jfr Evangeliets glädje, Evangelii Gaudium, 3) skriver statssekreterare kardinal Pietro Parolin i påvens budskap som sändes till kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop av Mumbai och ordförande för Indiens biskopskonferens och för Indiens biskopar av den latinska riten.

Tro och kärlek med glädje och generositet

Påven “ber för att era diskussioner ska bära mycket frukt i er tjänst för Guds folk i deras strävan att växa i tro och kärlek”. ”Må de troende i Indien, stärkta av ett personligt förhållande till Frälsaren och uppburna av sakramentens nåd, glädjefyllt och generöst leva ut sin kallelse”.
 

11 januari 2019, 10:03