Påven under vakan på lördagen Påven under vakan på lördagen  

Påven vid VUD:s vaka: Delta i Herrens kärlekshistoria

På lördagskvällen hölls Världsungdomsdagens vaka på fältet tillägnat Johannes Paulus II. Efter en filmvisning om livets träd och vittnesbörd från en familj, en ung narkotikaberoende samt en ung palestinier höll påven sitt tal där han bad de unga att vara ”influencers”, som Jungfru Maria var på sin tid, och säga ’ja’ till livet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven utgick just från temat livets träd, som han sa visar oss att Jesus ger oss en kärlekshistoria och en livshistoria, som vill fläta sig samman med våra liv och Han säger ’ja’ till våra liv och vår historia och vill att även vi säger ’ja’ tillsammans med Honom.

Jungfru Maria: sin tids ”influencer”

Utan att det på den tiden fanns sociala nätverk blev Jungfru Maria sin tids ”influencer”, ”som kvinnan som har haft mest inflytande i historien” och som ”med några få ord sa ’ja’ och litade till Guds kärlek och löften, den enda styrkan som kan göra allt nytt”. Påven sa att många unga också följer Marias exempel och hänvisade till kvällens vittnesbörd.

“Det riktiga fallet, det som kan förstöra våra liv, är att ligga kvar och inte ta hjälp”

”Herrens kärlek är större än alla våra motsägelser, sårbarhet och småsinthet, men det är just genom dessa som Han vill skriva denna kärlekshistoria. Han har omfamnat den förlorade sonen och Petrus efter hans förnekanden och han omfamnar oss alltid och då vi faller hjälper Han oss att resa oss upp på fötterna igen. För att det riktiga fallet, det som kan förstöra våra liv, är att ligga kvar och inte ta hjälp.”

Omfamna livet

Påven talade vidare om vikten av att omfamna livet och att ha framtidsdrömmar. Han sa att det inte räcker med att vara uppkopplade på nätet för att känna sig uppskattade och älskad, utan att man behöver finna utrymme där man är del av en större gemenskap som behöver de unga men som även de själva behöver: ”Detta har helgonen mycket väl förstått” sa påven och återgick till att tala om trädet som bevarar sina rötter för att nå himlen och hänvisade till Jobs bok 14:7: För ett träd finns det hopp: om det fälls kan det växa upp igen och skjuta nya skott “och man kan alltid ‘växa upp igen och skjuta nya skott’ när det finns en gemenskap, en husvärme där man kan sätta sina rötter och som erbjuder det nödvändiga förtroendet och förbereder hjärtat att upptäcka en ny horisont … Att vara en ‘influencer’ i detta sekel betyder att värna om rötterna”.

“Endast kärleken gör oss mer mänskliga, mer fyllda och allt annat är gott men ’placebo-tomt’”

”Ett helgon frågade sig en gång: «Samhällets framsteg, är det bara att lyckas äga den senaste bilmodellen eller köpa marknadens senaste teknologi? Är det i detta hela människans storhet ligger? Finns det inget annat än detta att leva för?» (helige Alberto Hurtado, Meditación de Semana Santa para jóvenes, 1946) … Endast kärleken gör oss mer mänskliga, mer fyllda och allt annat är gott men ’placebo-tomt’”.

Öppna hjärtat för Herren i mässan

Påven avslutade sitt tal till Världsungdomsdagens unga: ”Snart möter vi levande Jesus i den eukaristiska tillbedjan … När ni står inför Honom, ansikte mot ansikte, var inte rädda att öppna hjärtat för Honom för att förnya Hans kärleks eld som driver er att omfamna livet men all sin ömtålighet och litenhet, men även med all sin storhet och skönhet. Må den hjälpa er att upptäcka glädjen i att leva. Var inte rädda att säga till Honom att även ni vi delta i hans kärlekshistoria i världen.”

Vakan med unga

 

27 januari 2019, 02:00