Påvens ord om sociala kommunikationer “Unga sociala eremiter ett farligt fenomen” Påvens ord om sociala kommunikationer “Unga sociala eremiter ett farligt fenomen” 

Påvens ord om sociala kommunikationer “Unga sociala eremiter ett farligt fenomen”

På den helige Frans av Sales dag, journalisternas skyddshelgon, presenteras varje år påven budskap till Världsdagen för Sociala Kommunikationer. I årets budskap uppmanar påven till en korrekt användning av nätet, och uppmärksammar de risker som den unga generationen löper med fel användning.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Ända sen Internet kom har kyrkan alltid försökt att främja dess användning till gagn för möten människor emellan”, skriver påven. Men det han är mån om är en användning som gör dig fri, och inte en fälla att bli slav under. Och framför allt att de yngre ska skyddas.

Påven Franciskus uppmanar på nytt till "att reflektera över betydelsen av vår existens i relation till andra och återupptäcka den mänskliga önskan att inte vilja “förbli i sin ensamhet".

Budskapets tema "Vi är medlemmar av varandra. Från communities till mänskliga kommuniteter”, fördjupar de tankar påven uttyryckte i söndags under Angelus då han lanserade appen “Click to Pray”: Internet och sociala medier är en resurs i vår tid; ett tillfälle att hålla kontakten med andra, att dela med sig av värderingar och projekt med andra och att uttrycka viljan att skapa kommuniteter.

Nätet en resurs och en fara

Nätet, skriver påven, är en källa till kunskap och relationer som tidigare var otänkbar. Det är dock också sant, påminner påven, att nätet är en av de platser som används mest för disinformation och en medveten och målinriktad snedvridning av fakta och relationer; en manipulativ användning av personuppgifter, utan rättvis respekt för personen och dennes rättigheter. Och när det gäller respekt och skydd för de svagaste, tänker påven särskilt på ungdomarna: "Det framgår av statistiken att fyra unga av tio är involverade i episoder av nätmobbing". För att begränsa detta fenomen ska Vatikanen upprätta ett internationellt observatorium om nätmobbing.

Nätets communities är svaga kommuniteter

Påven Franciskus förklarar hur de sociala närverken inte automatiskt är synonymer med kommuniteter. Han tillägger att i bästa fall är nätets communities aggregat av individer som finner varandra i gemensamma intressen eller argument, och som präglas av svaga band. Vidare är sociala medier en plats där man formar sin identitet i opposition mot den andra: att definierar sig själv utifrån det som skiljer en från de andra snarare än från det som förenar, vilket leder till misstanke och uttryck för alla former av fördomar (etniska, sexuella, religiösa).

Unga sociala eremiter ett farligt fenomen

Påven noterar också att nätet är ett tillfälle att främja mötet med andra, men det kan även leda till egenisolering, som en spindelväv man fpngas i. Hans uppmärksamhet går återigen till den yngre generationen: "Barn och unga är mest utsatta för illusionen att de sociala medierna kan tillfredsställa dem fullt ut på relationsnivå, fram till det farliga fenomenet att unga blir sociala enslingar som riskerar att vara helt främmande för samhället.”

Ett nätverk som frigör och inte fångar

Dokumentet avslutas med en uppmaning till ansvar och en korrekt användning av nätet: "Användningen av den sociala medierna på nätet är ett komplement till mötet i verkligheten, som sker genom kroppen, hjärtat, ögonen, öronen. Det här är det nät vi vill ha. Ett nätverk som inte blir en fälla, men som frigör och skyddar en gemenskap av fria människor. Kyrkan är själv ett nätverk vävt av den Eukaristiska gemenskapen, där enheten inte bygger på "likes" utan på sanningen, på det "amen", med vilket alla ansluter sig till Kristi kropp, och välkomnar andra.

 

24 januari 2019, 17:43