Påven Franciskus möter Panamas president och civila myndigheter i Bolivar-palatset Påven Franciskus möter Panamas president och civila myndigheter i Bolivar-palatset 

Påven till Panamas myndigheter: “Panama förenar kulturer och skapar band”

Innan påven Franciskus invigde Världsungdomsdagen 2019 på torsdagseftermiddagen började dagen med det som står i protokollet för varje statsbesök, ett möte med landets president Juan Carlos Varela, civila myndigheter och diplomatiska kår. I sitt första tal i landet talade påven om hur de unga utmanar världen att bryta med gamla mönster.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus togs på torsdagsmorgonen kl 10.40 (kl 16.40 svensk tid) emot av presidentparet Varela i Bolivar-palatset för att tillsammans ta sig till dess innergård där Panamas politiska och religiösa myndigheter, diplomatiska kår, företagare och respresentanter för civilsamhället och kulturen, sammanlagt omkring 700 personer, väntade. Efter president Varelas välkomsttal höll påven sitt första tal under denna apostoliska resa.

En naturlig bro mellan kulturer

Påven började med att uttrycka sin glädje över att vara där, på den “historiska plats där Simón Bolívar, sa att "om världen skulle välja sin huvudstad, kapital, skulle det vara Panama”, och han tackade landet för att de tar emot honom och flera tusentals ungdomar från hela världen i dessa dagar.

Panamas privilegierade och strategiska geografiska läge, menade påven, gör landet till en naturlig bro mellan hav och kulturer och har präglat folkets förmåga att skapa band och enhet. “Denna förmåga beskriver det panamanska folkets hjärta.”

Ursprungsfolkens värde

Han beskrev även rikedomen i landets ursprungsfolk Bribri, Bugle, Embera, Kuna, Nasoteribe, Ngäbe och Waunana, och påven underströk värdet av deras 'minne' som är ett stor bidrag till kultur och världsbild, och uppmanade till att erkänna och lyssna på dessa folk, med en stor förmåga att “försvara det gemensamma bästa över individuella egenintressen”.

De unga behöver förebilder

Påven talade vidare om de unga och sa att de behöver se att de offentliga myndigheterna förhåller sig med värdighet, ansvar och auktoritet till den uppgift som har anförtrotts dem : “civila myndighetstjänster är synonym med ärlighet och rättvisa, och motsatsen till varje form av korruption”, och det “kräver engagemang, främst av de som kallar sig kristna, att bygga en “autentiskt mänsklig politik" (Gaudium et Spes, 73), som sätter personen i centrum som hjärtat av allt.

Påven Franciskus beskrev Världsungdomdagen och hur Panama i dessa dagar kommer att vara ett
"nav" av hopp, “en mötesplats för unga från fem kontinenter, fulla av drömmar och hopp, som har kommit för att fira, mötas, be och återuppliva önskan och engagemanget att skapa en mer mänsklig värld”.

Han beskrev hur de unga utmanar de som är förförda av närsynthet, uppgivenhet och girighet, eller fångar i teknokratisk paradigmer och som tror att de enda möjliga åtgärderna är konkurrens, spekulation och lagen om att den starkare äter de svaga (se Evangelii gaudium, 53).

En ny historia är möjlig

“Genom att erbjuda de unga er gästfrihet är Panama ett drömmarnas land som utmanar många självklarheter i vår tid och som skapar viktiga horisonter, för en mer respektfull och medlidande mänsklighet.”

Påven sa att i dessa dagar kommer vi att uppleva nya vägar för kommunikation, förståelse, solidaritet, kreativitet och ömsesidig hjälp, som bryter ner anonymitet och isolering i viljan att forma en ny historia. “En ny värld, är möjlig”, sa han, “om vi hjälper de unga att bygga, så at deras drömmar inte förblir flyktiga och eteriska.”

Jungfru Marias beskydd

Påven avslutade med att återigen tacka Panama och han citerade poeten Ricardo Mirós ord om sitt älskade hemland:

"När man ser dig Moderland skulle man tro / att Guds vilja formade dig / så att så länge solen upplyser dig / förenar du hela mänskligheten” (Patria de mis amores).

Må Santa Maria La Antigua välsigna och skydda Panama!

 

24 januari 2019, 12:29