2018.12.12 Udienza Generale 2018.12.12 Udienza Generale 

Påven vid audiensen: Fader vår, en bön som kräver tillit

Påven Franciskus talade vidare om bönen Fader vår vid sin katekes under den allmänna audiensen och utgick i dag från Lukasevangeliet 11:9-13 där Jesus säger till lärjungarna: « Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.» Titeln på dagens katekes om Fader vår var ”En bön som kräver tillit”. Här följer en sammanfattning av påvens ord.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar! Under vår pågående katekes om Fader vår talade vi nu om den inställning Kristus ber sina lärjungar att ha då de ber. Jesus inbjuder oss att be till Gud som Fader för att bryta barriärer som underkastelse och rädsla. Bönens sju frågor bygger också på våra erfarenheter och grundläggande behov i vardagslivet. Vi lär oss till exempel att be om vårt dagliga bröd – en enkel men avgörande bön. Vår första bön är på ett sätt skriket som medföljer vårt första andetag som nyfött barn, för att det förkunnar vårt livsöde: vår ständiga hunger och törst och sökande efter lycka. Med denna bön vill Jesus sedan att varje lidande och oro ska stiga till himlen och bli till dialog - att tro är just att kunna ropa ut på detta sätt. Gud är verkligen en Fader som har ett enormt stort medlidande med oss och vill att hans barn ska vända sig till honom utan att vara rädda. Därför kan vi tala med honom om vad som helst och även de sidor av livet som är bristfälliga och förvirrade och han har också lovat förbli hos oss fram till tidens slut.

 

12 december 2018, 10:15