Berg i Nepal Berg i Nepal 

Påven: Ta hand om jorden med ömhet

“Gör bordet till en mötesplats och broderskap och inte bara till en plats för flärd, slöseri och nycker”. Detta är påven Franciskus ord i sitt budskap till symposiet som hålls i Politecnico i Madrid, på temat “Vatten, jordbruk och föda: vi bygger framtiden”. Symposites mötesdeltagare kommer från olika akademiska, sociala och kyrkliga insitutioner samt FN:s matorgan FAO.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven skriver i sitt budskap att utmaningarna idag för mänskligheten är så komplexa att det krävs att man delar idéer, enar sig i insatser, komplementerar varandra och lämnar själviskhet och skadlig protagonism därhän. 

Var inte upptagna av småaktiga beräkningar

Med tanke på symposiets tema vatten, jordbruk och föda skriver påven att den bibliska visdomen har förstått den nära kopplingen mellan "regn, skörd och mat" och ser dessa med "tacksamhet och aldrig med rovgirighet och exploatering”. Han vädjar om att man tar ansvar för ”att inte vara upptagna av småaktiga beräkningar som förhindrar hjälp till mindre gynnade” som har berövats basvaror.

Dras inte med av diskutabla egenintressen

Påven hyllar symposiets mål att bygga framtiden som omsluter en känsla av positivitet, bidrag till nytta, öppenhet för andra, ömsesidighet och samarbete som är avgörande för “ett lojalt, solidariskt och generöst samarbete” i “ett samhälle som sätter människan i och hennes grundläggande rättigheter i centrum, utan att dras med av diskutabla egenintressen som gör få några få rika”.

Odla jorden utan att åsamka skada

Påven hoppas att man tar fasta beslut som bygger på “ett rättvist och inkluderande samhälle” som vet hur man utrotar svält som påverkar en så stor del av mänskligheten, trots att jorden har resurser för alla i kvantitet och kvalitet, och vet hur man skyddar miljön och “utan girighet ta hand om dess skönhet och bevara ekosystemets kopiöst stora variation, odla fälten med omsorg utan girighet och utan att åsamka obotliga skador”.

Skadlig ansamling av olycka och elände

“Jorden måste tas om hand med ömhet” och inte som sker i många av planetens regioner “där vattnet är förorenat, avskogningen går vidare, luften är bristfällig och jorden är försurad. Allt detta skapar en skadlig ansamling av olycka och elände”.

Matens värde

Påven Franciskus skriver vidare om matavfall och vikten av att “uppfostra barnen och de unga att inte bara äta, utan att äta hälsosamt. Att äta riktigt - förklarar han - är att känna till värdet av maten och befria sig från frenetisk och tvångsmässig konsumism och göra bordet till en plats för möte och broderskap och inte bara till en plats för flärd, slöseri och nycker.”

Ett hem som tar emot alla

Slutligen hoppas påven att denna mötesdag skapar “en förnyad vilja att göra jorden till ett gemensamt hem som tar emot alla, ett hem med öppna dörrar, en gemensam plats och med välgörande samexistens.

“Påven hyllar symposiets mål att bygga framtiden som omsluter en känsla av positivitet, bidrag till nytta, öppenhet för andra, ömsesidighet och samarbete som är avgörande för “ett lojalt, solidariskt och generöst samarbete””

13 december 2018, 14:08