Påven med nyackrediterade ambassadörer Påven med nyackrediterade ambassadörer 

Påven: Respektera mänsklig värdighet i konfliktlösning

Påven tog emot nya ambassadörer vid Heliga Stolen för överlämnandet av krediteringsbrev och sa i sitt tal till dem: Fred på jorden och integrerad utveckling för varje individ och alla folk är oskiljaktiga mål. Ambassadörerna representerar länderna Schweiz, Malta, Bahamas, Kap Verde, Estland, Island, Turkmenistan, Grenada, Qatar och Gambia.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ljuset av två firanden, 100 år sedan Första Världskrigets slut och 70 år sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, talade påven Franciskus till de nyackrediterade ambassadörerna vid Heliga Stolen om hans övertygelse att krig är onödiga och vikten av att man “främjar och integrerar dem som knackar på våra dörrar i sökandet efter en säker framtid för dem och deras barn”:

Dialog och förhandling och inte krig

“Må lektionerna vi har fått av de två stora krigen under 1900-talet, som ledde till FN:s uppkomst, fortsätta att övertyga folken i världen och deras ledare om väpnade konflikters onödighet och nödvändigheten att lösa kontroverser genom dialog och förhandling”.

Påven talade om vår tids verklighet som är präglad av ”djupa sociala och politiska förändringar” och citerade FN:s deklarations inledning som understryker «erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen».

“...ojämlikhet som plågar vår värld och som de senaste åren har bidragit till den nuvarande massmigrationskrisen”

Påven sa vidare: “Det är grundläggande att respekten för människans värdighet och för mänskliga rättigheter inspirerar och strävar efter att bemöta de allvarliga situationerna som krig, väpnade konflikter, förtryckande fattigdom, diskrimination och ojämlikhet som plågar vår värld och som de senaste åren har bidragit till den nuvarande massmigrationskrisen. Ingen effektiv humanitär lösning på denna akuta situation kan ignorera vårt moraliska ansvar, med vederbörlig hänsyn till det gemensamma bästa, att ta emot, skydda, främja och integrera dem som knackar på våra dörrar i sökandet efter att uppnå en säker framtid för oss själva och våra barn.”
 

13 december 2018, 15:24