Påven prästvigdes för 49 år sedan

För fyrtionio år sedan prästvigdes Jorge Mario Bergoglio, då 33 år gammal, med en tidigare examen som kemisk ingenjör i bagaget. Hans kallelse föddes redan när han var 17 år under en bikt med fader Duarte i kyrkan San José de Flores. 21 år gammal trädde han in hos jesuiterna. För Påven Franciskus är en präst en man som är nära folket, med den Gode Herdens närhet och ömhet.

Det var ärkebiskopen av Cordoba, Msgr José Ramon Castellano, som prästvigde Jorge Mario Bergoglio den13 december 1969, 4 dagar före hans 33-årsdag. På det datumet fullbordade han en vandring som påbörjats vid 17 år när den första gnistan av hans kallelse tändes. Under bikten med fadern Duarte, som han aldrig träffat tidigare i kyrkan San José de Flores, upptäckte han sin kallelse. Han kom hem efter bikten med en fast övertygelse: han ville bli präst. 21 år gammal trädde han in i Jesu Sällskap.

Prästen läker människors sår

Vem är en präst enligt påven Franciskus? Svaret finns i de många tal och predikningar under dessa dryga fem år som påve. Till exempel i mötet med kyrkoherdarna och prästerna i Roms stift den 6 mars 2014 påminde påven om att ledordet för honom var ”Barmhärtighet”, bilden av den Gode Herden:

-Prästen genomsyras av barmhärtighet och medkänsla, är nära sitt folk och tjänar alla, sa påven. Prästen har ett hjärta som blir berört. Och en präst läker sår.

Ett i Kristus rotat hjärta

På mässan för präster under Barmhärtighetens jubelår, den 3 juni 2016, påpekade påven hur prästens hjärta är grundat i Jesu Hjärta: "Ett hjärta genomborrat av Herrens kärlek":

"Därför ser han inte längre på sig själv, utan hans blick är riktade mot Gud och sina bröder. Prästens hjärta är inte längre instabilt, som attraheras av tillfälliga förslaget i jakt på bekräftelse eller tillfredsställelse. Tvärtom är det ett hjärta enat med den Helige Ande, öppen och tillgängligt för medmänniskorna.

14 december 2018, 11:12