Påvens böneintentioner i november – fred!

Påven Franciskus böneintentioner för november har kommit. Denna månad ber påven oss be tillsammans med honom för freden i världen.

På tisdagen presenterades påvens böneintentioner för denna månad – ”I fredens tjänst”. I en video som Pope’s Worldwide Prayer Network har presenterat ber påven Franciskus för att kärleken och dialogen ska råda över konflikter. Påven säger: 

Vi vill alla ha fred. Det önskar framför allt de som lider av dess frånvaro.

Vi kan tala med fantastiska ord, men om det inte finns fred i vårt hjärta, kommer det inte finnas fred i världen.

Låt oss med noll våld och 100 procent ömhet, bygga den evangeliska freden som inte utesluter någon.

Låt oss be tillsammans att kärleken och dialogen alltid ska råda över konflikter.

06 november 2018, 15:02