Påven delar ut Ratzingerpriset till professor Marianne Schlosser och arkitekten Mario Botta Påven delar ut Ratzingerpriset till professor Marianne Schlosser och arkitekten Mario Botta 

Påven överlämnade Ratzingerpriset: Mer utrymme för kvinnorna

På lördagen 17 november överlämnade påven Franciskus årets Ratzinger-pris i Vatikanen. Priset som delas ut av stiftelsen Ratzinger – Benedictus XVI gick i år till teologen professor Marianne Schlosser och arkitekten Mario Botta. Närvarande var deltagarna i Ratzingerstiftelsens internationella symposium i Vatikanen som hölls 15-16 november på temat “Grundläggande rättigheter och konflikter mellan rättigheter".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven inledde sitt tal med att sända en tacksamhetens tanke till påven emeritus Benedictus XVI och sa ”Som beundrare av hans kulturella och andliga arv har ni fått uppdraget att odla och fortsätta att göra det fruktbart - den starka kyrkliga andan som har utmärkt Joseph Ratzingers fruktbara teologiska verksamhet sedan unga år, då han redan gav värdefulla bidrag till Andra Vatikankonciliet och sedan på ett alltmer krävande sätt i de efterföljande etapperna av hans långa tjänst, som professor, ärkebiskop, stiftschef och slutligen den universella kyrkans herde. Hans anda ser med medvetenhet och mod på vår tids problem och vet att sammanföra skriften med kyrkans levande tradition”.

“Det är nödvändigt att detta bidrag uppmuntras och att det finns ett bredare utrymme för kvinnornas växande närvaro inom de olika ansvarsområdena för kyrkans liv, inte minst på kulturområdet”

Påven visade sin särskilda uppskattning för att priset för andra gången går till en kvinnlig teolog och sa: ”Sedan Paulus VI utnämnde Teresa av Ávila och Katarina av Siena till kyrkolärare är det inte längre tillåtet att tvivla på att kvinnor kan nå troskunskapens högsta toppar. Även Johannes Paulus II och Benedictus XVI har befäst detta genom att föra in andra kvinnonamn i raden av kyrkolärare, heliga Thérèse av Jesusbarnet och Hildegard av Bingen.” “Det är väldigt viktigt att kvinnornas bidrag inom området för vetenskaplig teologisk forskning och teologiundervisning alltmer erkänns, områden som länge har setts som nästan exklusivt för prästerskapet. Det är nödvändigt att detta bidrag uppmuntras och att det finns ett bredare utrymme för kvinnornas växande närvaro inom de olika ansvarsområdena för kyrkans liv, inte minst på kulturområdet.”

Helige Andens kraft i  teologin och konsten 

Påven uppskattade även att Ratzingerpriset för andra året i rad går till kristen konst och gratulerade årets pristagare arkitekten Mario Botta. ”Med bakgrunden och i kontexten av vår tids stora problem, måste teologin och konsten fortsätta att besjälas och upphöjas av den Helige Andens kraft, som är källan till styrka, glädje och hopp.”

Vända tankarna till höjden

Påven påminde om påven emeritus ord då han besökte Bagnoregio, kyrkoläraren helige Bonaventuras födelseort: «En vacker bild av hopp finner vi i en av hans adventspredikningar där han jämför hoppets rörelse med fågelns flykt, som vecklar ut vingarna så brett som möjligt och använder all sin styrka för att röra på dem. Den sätter, på ett visst sätt, hela sig själv i rörelse för att ta sig uppåt och flyga. Att hoppas är att flyga, säger helige Bonaventura. Men hoppet kräver att alla våra lemmar sätts i rörelse och att de skjuter upp sig mot vårt varas sanna höjd, mot Guds löften. Den som hoppas – sa han – ”måste höja huvudet genom att vända sina tankar uppåt, mot höjden av vår existens, alltså mot Gud” (Sermo XVI, Dom. I Adv., Opera Omnia IX, 40°)» (Tal i Bagnoregio, 6 settembre 2009).

Påven avslutade med att tacka ”teologerna och arkitekterna som hjälper oss att höja våra huvuden och vända våra tankar mot Gud” och lyckönskade dem för sitt ”ädla arbete” och för att det alltid ska gå just mot detta mål.

 

18 november 2018, 09:07