Påven: Teknikens framsteg och konsumtionssamhället hotar vår frihet

Den 8:e festivalen med fokus på den katolska kyrkans sociallära går av stapeln i Verona mellan den 22 – 25 november. Årets tema är ”Risken med frihet”. Påven Franciskus invigde festivalen med ett videobudskap om vad det är som hotar en äkta frihet idag.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Tanken med sammankomster som denna i Verona, föds ur viljan att skapa en plats där katoliker som är engagerade inom olika området i samhället att mötas på för att fördjupa kunskapen om den katolska socialläran och forma lekmän som kan använda sig av den i sociala, politiska och ekonomiska uppdrag. Sedan påven Leo XII och hans encyklika ”Rerum Novarum”, som kom 1891, ser man främst 17 encyklikor, dokument och tal som uttryck på påvarnas tankar om det sociala livet. År 2004 samlades kyrkans sociallära i ett kompendium, men eftersom tiderna förändras är socialläran, till skillnad från trosläran, i kontinuerlig utveckling.

Värna om meningen med frihet

”Inte sällan har längtan efter frihet, som är Guds stora gåva, fått avvikande former och genererat krig, orättvisor, och brott mot de mänskliga rättigheterna”, säger påven Franciskus i inledningen av sitt videobudskap, och uppmanar de kristna att vara ansvarfulla och vaksamma, för att friheten inte ska riskera att förlora sin högsta och utmanande mening.

”Att riskera betyder faktiskt att engagera sig, och det är vår kallelse. Tillsammans måste vi arbeta för att eliminera det som berövar män och kvinnor deras frihet.”

Påven nämner tre situationer där man inte kan utöva sin frihet: i fattigdom, i teknikens dominans, i förminskningen av människan till en konsument.

Fattigdom utesluter människor

Fattigdom beskriver påven som en stor orättvisa som inte längre kan beskrivas som människor som faller för förtryck och utnyttjande, utan det har gått längre än så. De fattiga är inte utnyttjade, de är uteslutna. De är resterna i en avfallskultur, menar påven.

Om en man eller en kvinna reduceras till "överskott", faller de inte bara offer för de dåliga följderna av andras frihet, utan blir även bestulna på möjligheten att 'riskera' sin frihet för sig själva, för sin egen familj, för ett gott, rättvist och värdigt liv.

Risken med teknikens dominans

Vad gäller teknikens dominans varnar påven för när teknikens utveckling inte åtföljs av ansvar, värden och samvete: ”Då förlorar man känslan för gränser och för förståelsen av de verkliga utmaningarna i vår tid. Att upphöja tekniken kan vara förödande för människan, säger påven och citerar Paulus VI:s som sa "de mest extraordinära vetenskapliga framstegen, de mest fantastiska tekniska bedrifterna, den största ekonomiska tillväxten, vänder sig, om de inte är förenade med en verklig social och moraliska utveckling, i slutändan mot människan." (FAO, 16 november 1970).

Illusionen i att vara fri att konsumera

Om det tredje hotet mot friheten, att reducera människan till en konsument, sa påven att detta förvandlar frihetens risker till en illusion. Faktum är att i detta perspektiv tror alla att de är fria, så länge de är fria att konsumera. Detta är inte frihet utan slaveri och den dagliga erfarenheten präglas av resignation, av misstro, rädsla och självupptagenhet.

Påven förklarar hur svaret är att gå motströms i vardagen och leva ett enkelt, öppet, välkomnande och stödjande liv: ”Visst är det en utmaning att leva sin frihet, en ständig utmaning. Den fascinerar, fängslar, ger mod att drömma, hoppas och tro på framtiden. Friheten innehåller en kraft som är starkare än något slaveri. Världen behöver fria människor!

Men för att människan ska förstå värdet av sin frihet behöver hon se att den genereras och upprätthålls av Faderns kärleksfulla frihet, uppenbarad i Sonens Barmhärtighet. Under hans medlidande blick kan varje människa alltid våga riskera i frihet.

23 november 2018, 13:48