Påven möter katolskt stift i Frankrike Påven möter katolskt stift i Frankrike  

Påven: Låt er förvandlas och förnyas genom den Helige Anden

Under förmiddagen träffade påven Franciskus präster från Créteils församling i Frankrike. Han uppmanade de att tjäna andra precis som Jesus och att låta sig förvandlas och förnyas genom den helige Anden.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Påven Franciskus välkomnade cirka 100 präster från Créteils stift, som ligger nära Paris i Frankrike, som befann sig i Rom på pilgrimsresa.

Vittna om uppståndelsens kraft i vår sårade värld

I sitt tal började påven med att tacka Gud för deras kallelser till att bli ”trogna förvaltare av Kristi mysterier bland folket” och till att förkunna evangeliet. Han förklarade att Kyrkan idag kämpar mot hårda vindar, främst på grund av de allvarliga synderna som begåtts av vissa medlemmar, och menade att det därför är viktigt att inte glömma den ”ödmjuka troheten” som majoriteten av prästerna har.

Genom att svara på Herrens kallelse har vi inte blivit vigda till ’superhjältar’ utan till att bli goda herdar som Jesus, som dött och återuppstått. Vårt uppdrag är att vittna om uppståndelsens kraft i vår sårade värld. Vi är även kallade till att ödmjukt vandra på helgedomens väg genom att hjälpa Jesus lärjungar att urskilja deras egna kallelser och bli vittnen om det glada budskapet.”

Vittna om vänskapen med Jesus som ger kraft, ljus och tröst

Påven uppmuntrade även prästerna till att ta sig tiden att reflektera över organisationerna av deras stift och inte vara rädda för att granska kyrkans sår, inte för att jämra sig över dem utan för att frambringa de till Jesus Kristus.

Endast Jesus kan hela oss och Kyrkan, och endast med Honom och i Honom kan vi finna konkreta vägar för att erbjuda Hans liv till alla våra bröder som lever utan kraft, ljus och tröst som vi finner i vår vänskap med Jesus KristusFortsätt att be med ihärdighet om den Helige Andens vägledning och hjälp i utförandet av era arbeten till förmån av de mest sårade och marginaliserade.”

Vittna om det gudsvigda livet och föreningen med Gud

Påven uppmanade även prästerna till att dela med sig av deras egna erfarenheter och vittna om det gudvigda livet för att uppmuntra unga män till att säga ja till Gud och ta emot deras kallelser.

Jag uppmuntrar er också att hålla ögonen fasta på Jesus Kristus och fortsätta sträva efter att förstärka det speciella bandet som förenar er med Honom, genom personlig bön, att lyssna på Hans Ord, fira sakramenten och tjäna andraMen framför allt, låt er förvandlas och förnyas genom den helige Anden.”

01 oktober 2018, 16:07