Jesus la sin händ på en döv man Jesus la sin händ på en döv man 

Dövas dag. Påven ber om en inkluderande mentalitet

Med anledning av 60:onde Världsdagen för döva, Dövas dag, sände påven Franciskus ett budskap där han skriver att vi alla är kallade att gå mot strömmen och kämpa för varje människas rättighet till ett värdigt liv

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven har sänt ett budskap till den Italienska föreningen för döva, E.N.S. med anledning av att Dövas dag instiftades för precis 60 år sedan och som varje år firas i september.

“Ömtåliga personer hotas av dagens skräpkultur”

Påven konstaterar att det har gjorts stora framsteg för att hjälpa döva men att ömtåliga personer hotas av dagens skräpkultur, en konsekvens av antropologisk kris som inte sätter människan i centrum.

Samarbete

Påven betonar vikten av att då skapa föreningar för att kämpa tillsammans och han inbjuder till att gå mot strömmen och kämpa för människors värdighet, mottagande och autonomi. Detta gäller för såväl civilsamhället som för kyrkan.

Han uppmanar till samarbete mellan varje stift och döva personer och pastorala medarbetare som har kunskapen att låta döva helt och fullt får en plats i kyrkan. Därför, skriver påven, är ett pastoralt inkluderande nödvändigt i församlingar, föreningar och skolor. Mycket har gjorts och mycket återstår att göra för att man hjälper döva personer och deras familjer från isolering och oacceptabel diskriminering, understryker påven.

“Mycket har gjorts och mycket återstår att göra för att man hjälper döva personer och deras familjer från isolering och oacceptabel diskriminering, understryker påven”

28 september 2018, 13:17