Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påven under audiensen "Hedra era föräldrar trots deras begränsningar"

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om 10 Guds bud på den allmänna audiens och denna onsdag hade påven kommit fram till det 4:e budordet: Hedra din fader och moder. "Kom ihåg, man får aldrig förödmjuka sina föräldrar", underströk påven. "De har gett dig ditt liv".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I en sammanfattning av påvens trosundervisning läser vi: I vår fortsatta katekes om de tio budorden vänder vi oss nu till det fjärde budet: "Hedra din fader och moder”. I Femte Mosebok följs detta bud av ett löfte om ett långt och lyckligt liv.

Vi vet hur viktigt det är med en god uppfostran för vårt senare liv, liksom det faktum att inte alla föräldrar är perfekta. Det fjärde budet bjuder oss att respektera dem som förde oss in i världen, trots deras begränsningar och bristerna i vår barndom. När vi ser på de heliga som led under sin tidiga barndom, förstår vi att allt det som gjorde ont i vårt förflutna, kan Guds nåd inte bara läka, utan även ge styrkan att förändra för att bygga en konstruktiv framtid.

Gud har en plan för vårt liv. Han är vår himmelske Fader, som genom sin Sons död och uppståndelse ger oss möjlighet att födas på nytt och njuta av livet i överflöd. I ljuset av detta kan vi hedra våra föräldrar med tacksamhet för livets gåva som de gav oss, som finner sin uppfyllelse i Guds barns härliga frihet.

19 september 2018, 09:27