Påven talar i presidentpalatset i Dublin Påven talar i presidentpalatset i Dublin  

Påven till Irlands myndigheter om familjen och övergrepp

Påven Franciskus har inlett sin apostoliska resa i Irland och i sitt tal till landets myndigheter talade han om familjen som är fokus för resan men även om övergreppsskandalerna som har skakat landet. "Misslyckandet från kyrkliga myndigheter - biskopar, superiorer, präster och andra – i att på ett passande sätt bemöta dessa motbjudande brott har med rätta väckt ilska och är fortfarande en orsak till lidande och skam för den katolska gemenskapen. Jag själv delar dessa känslor."

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Jag ber för att Irland, medan det lyssnar på polyfonin i samtidens politisk-sociala diskussion, inte glömmer bort de vibrerande melodierna i det kristna budskapet som förr har stött dem och kan fortsätta att göra det i framtiden”

Påven Franciskus landade på Dublins flygplats enligt planerna klockan 10.30 lokal tid och inledde så sin 24e apostoliska resa i Irland. Landets apostoliska nuntie Jude Thaddeus Okolo mötte upp påven i flygplanet och vid flygtrappan tog en minister emot tillsammans med två barn i folkdräkt som överlämnade blommor. Kardinalerna Farrell och Brady var närvarande liksom ärkebiskopar av flera stift och även en familj. Väl framme vid presidentpalatset och välkomstceremonien togs påven emot av Irlands president Michael D. Higgins och hans fru. En flyktingfamilj presenterade sig tillsammans med en irländsk familj som tar emot flyktingar.

Sedan tog sig påven vidare till Dublins slott för möte med Irlands myndigheter; politiker, kyrkomän, diplomatiska kår och representanter för civilsamhället och höll där sitt första av resans sex inplanerade tal.

Påvens första tal i Irland

Påvens tal till Irlands myndigheter

Påven inledde sitt tal med att tacka för det vänliga mottagandet som han sa att irländarna också är så kända för runt om i världen och uttryckte tacksamhet för att även en delegation från Nordirland var närvarande.

Världsfamiljedagen

”Som ni vet är anledningen till mitt besök att delta i Världsfamiljedagen” sa påven vidare och fokuserade just på familjen: ”Kyrkan är just en familj av familjer och känner behovet av att stödja familjerna i deras ansträngningar att troget och med glädje svara på kallelsen i samhället som de har fått från Gud. För familjerna är detta möte ett tillfälle inte bara för att befästa sitt engagemang i kärleksfull trohet … utan även att vittna om den unika rollen som familjen har i uppfostran av dess medlemmar och i utvecklingen av en sund och blomstrande social väv.”

Familjen är samhällets kitt

Påven sa att han ser Världsfamiljedagen som ett profetiskt vittnesbörd av moraliska och andliga arv som varje generation ska vårda och skydda men att man inte måste vara profeter för att se de svårigheter som familjer stöter på idag. ”Familjen är samhällets kitt. Det goda med familjen kan inte tas för givet utan ska främjas och skyddas på alla passande sätt”.

Påven talade också om vikten av att se hela världens folk som en enda familj och alltid verka för fred, försoning och att ta hand om varandra.

“Påven talade också om vikten av att se hela världens folk som en enda familj och alltid verka för fred, försoning och att ta hand om varandra”

Sann fred

Med tanke på detta talade påven om Långfredagsavtalet mellan Irland och Nordirland som slöts för tjugo år sedan och uttryckte sitt hopp om att fredsprocessen kan ge en framtid av harmoni, försoning och ömsesidigt förtroende. ”Evangeliet påminner oss om att den sanna freden ytterst är Guds gåva och flyter från helade och försonade hjärtan och sträcker ut sig för att omfamna hela världen. Med den kräver också en ständig konversion från vår sida, som är källa till den nödvändiga andlighet för att skapa ett samhälle som verkligen är solidariskt, rättvist och i det allmänna bästas tjänst.”

Övergreppsskandaler

Sedan talade påven om övergreppsskandaler som har skakat Irland och katolska kyrkan: ”Jag är helt medveten om våra ömtåligaste bröder och systrars situation - jag tänker särskilt på kvinnor som tidigare har haft särskilda svårigheter. Med tanke på de mest sårbara kan jag inte annat än att erkänna den allvarliga skandalen i Irland med övergrepp av minderåriga från medlemmar av kyrkan som var utsedda att skydda och uppfostra dem. Misslyckandet från kyrkliga myndigheter - biskopar, superiorer, präster och andra – i att på ett passande sätt bemöta dessa motbjudande brott har med rätta väckt ilska och är fortfarande en orsak till lidande och skam för den katolska gemenskapen. Jag själv delar dessa känslor. Min föregångare, påven Benedictus, skrädde inte sina ord för att erkänna allvaret i situationen och kräva ’verkligen evangeliska, riktiga och effektiva’ åtgärder som svar på detta förtroendesvek (jfr Pastoral letter to the Catholics of Ireland)." Påven la till att även han själv nyligen har skrivit om detta i sitt Brev till Guds folk.

Påven sa att kyrkan i Irland både förr och nu också har gjort mycket gott för barnen och han hoppas att allvaret i övergreppsskandalerna kan leda till att understryka vikten av skyddet av minderåriga och sårbara vuxna i hela samhället.

Goda statsrelationer

Påven talade vidare om att Heliga Stolen var bland de första internationella institutioner som erkände ett fritt Irland och att den goda relationen mellan staterna bevaras.

Irlands kristna rötter

Många helgon kommer från Irland sa påven och talade om landets kristna rötter. Han sa att Irland även i de mörkaste stunder har funnit mod just genom tron att kämpa för frihet, värdighet, rättvisa och solidaritet, och avslutningsvis: ”Jag ber för att Irland, medan det lyssnar på polyfonin i samtidens politisk-sociala diskussion, inte glömmer bort de vibrerande melodierna i det kristna budskapet som förr har stött dem och kan fortsätta att göra det i framtiden.”

 

25 augusti 2018, 13:11