Påven vid Angelus Påven vid Angelus 

Påven vid Angelus: Alla döpta ska förkunna evangeliet

Vid söndagens Angelus talade påven Franciskus om den missionsstil som kristna ska ha: I centrum står Jesus och fattigdom. En döpt som inte känner behovet av att förkunna evangeliet är inte en god kristen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Alla döpta är kallade att förkunna evangeliet i livets olika situationer men inte som divor på turné utan endast starka genom Jesu ord. Vid Angelus på söndagen 15 juli talade påven Franciskus till de omkring 15 000 samlade pilgrimerna på Petersplatsen om hur vi ska missionera.

“En döpt som inte känner behov av att förkunna evangeliet och förkunna Jesus är inte en god kristen”

Påven utgick från söndagens evangelium Mark 6:7-13: ”Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sade till dem: ”När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det skall vittna mot dem.”De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.”

“Staven och sandalerna är pilgrimens utrustning, för att sådana är Guds rikes budbärare och inte som allsmäktiga chefer, tjänstemän som inte förflyttas eller divor på turné”

Referenspunkt för missionen är Jesus och stilen är fattigdom på saker

När Jesus sänder ut de tolv i byn, två och två i byarna är det som en praktik inför det som händer efter Uppståndelsen sa påven och utgick från två riktlinjer: referenspunkt för missionen är Jesus och stilen är fattigdom på saker.

Jesus är centrum

Apostlarna har inget eget att förkunna utan de är Jesu budbärare. Påven sa att detta inte bara gäller präster utan att alla döpta är kallade att vittna om Kristi evangelium i livets olika situationer.

Och även för oss är endast missionen äkta om vi utgår från att Jesus är dess oföränderliga centrum. Det är inte ett initiativ som kan tas av vare sig några troende eller grupper och inte heller stora föreningar utan det är den kyrkans mission, kyrkan som är oskiljaktig från sin Herre. Det är just dopet som gör oss till missionärer. En döpt som inte känner behov av att förkunna evangeliet och förkunna Jesus är inte en god kristen.

Fattigdom på saker

Mästaren vill att vi ska vara fria och lätta utan stöd och förmåner och endast säkra på kärleken till Honom, som sänder ut oss och endast starka genom hans ord som vi förkunnar. Staven och sandalerna är pilgrimens utrustning, för att sådana är Guds rikes budbärare och inte som allsmäktiga chefer, tjänstemän som inte förflyttas eller divor på turné.

Påven påminde här om några av Roms stifts helgon och sa att de inte var tjänstemän eller företagare utan Guds rikes ödmjuka tjänare.

Evangelisationens mod

Det kan hända att ingen lyssnar på förkunnelsen och att man inte tar emot Guds folk men även upplevelsen av misslyckande är en fattigdom:

Historien om Jesus som avvisades och korsfästes, förebådar budbärarens öde. Endast om vi är förenade med honom, döda och uppståndna, kan vi få evangelisationens mod.

Påven avslutade: Må Jungfru Maria, Guds ords första lärjunge och missionär, hjälpa oss att föra ut evangeliets budskap i världen med ödmjukhet och glädje trots att vi möter på motstånd.
 

16 juli 2018, 09:22