Påven under allmänna audiensen Påven under allmänna audiensen  

Påven Franciskus ”Dopets sigill går aldrig förlorat”

Påven Franciskus fortsatte på onsdagen sin trosundervisning om dopet under den allmänna audiensen på Petersplatsen.

”I dopfunten begravs den gamla människan, och en ny person föds”, betonade påven i sin femte katekes om dopet, som en grund för livet. ”Från dopets ögonblick kommer Gud aldrig överge oss. Dopet ger ett outplånlig andligt sigill som inte raderas av någon synd

"Dopets sigill går aldrig förlorat!”

Ett liv enligt Jesus

”Även när människan begår allvarliga synder och går emot Gud, fortsätter hon att vara Guds barn, för Gud förnekar aldrig sina barn”, underströk påven.

Genom dopet begravs vi tillsammans med Jesus i döden, för att som Kristus, som uppstod från de döda, även vi kan vandra i ett nytt liv. Dopet öppnar upp möjligheten att leva ett liv enligt Jesus.

Fred i Syrien

När påven hälsade till de arabisktalande pilgrimerna på Petersplatsen, särskilt de från Mellanöstern, uppmanar påven ännu en gång till att be för freden i Syrien:

"Kära bröder och systrar, maj månad är tillägnad Jungfru Maria, jag uppmanar er att odla er hängivenhet till Guds Moder genom att dagligen be rosenkransen, och be speciellt för freden i Syrien och i hela världen".

09 maj 2018, 13:49