Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell  

Påven i Sankta Marta: ”I världens anda glömmer du vad synd är”

Påven Franciskus återupptog på tisdagen sina morgonmässor i Sankta Maras kapell med en liten skara inbjudna mässdeltagare. Under tisdagens predikan talade han om att den Helige Ande "är garantin för att Gud förblir i oss", och han uppmanade till att inte ge efter för världens anda, som gör oss omedvetna, att inte kan skilja på gott och ont.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det kristna livet består av att förbli i Gud, följa den Helige Ande och inte världens anda, som leder till korruption, och oförmågan att skilja på gott och ont. Det var kärnan i påven Franciskus predikan då han firade morgonmässan i Sankta Martas kapell på tisdagen efter ett juluppehåll. Han kommenterade dagens läsning ur Johannesbrevets första brev, där evangelisten talar om Jesus råd till sina lärjungar: "Stanna i Gud. "

Den Helige Ande är inte bara en duva

Man kan befinna sig i de mest syndiga städer, i de mest ateistiska samhällen, men om hjärtat förblir i Gud, bär man frälsningen med sig, underströk påven. Han påminde om Apostlagärningarna som berättar om mötet med kristna döpta av aposteln Johannes. Man frågar dem ”Har du mottagit den Helige Ande?” men de visste inte ens vem det var:

”Många kristna identifierar den Helige Ande endast med en duva, även idag, och vet inte att "det är den Helige Ande som får dig att stanna i Herren, det är garantin och styrkan att stanna i Herren.”

Världens anda gör dig omedveten

Påven talade om världens anda, som strider mot den Helige Anden:

"Jesus ber inte Fadern att lärjungarna ska tas från världen. Det kristna livet finns i världen. Jesus ber Fadern skydda dem från världens anda, som är den motsatta. Väldens anda är ännu värre än att synda. Den gör dig omedveten, så till den grad att du inte längre kan skilja gott från ont.”

Du glömmer vad synd är

Men hur kan vi veta om vi följer den Heliga Anden eller världens anda, frågade sig påven och sa att Paulus ger oss ett råd: ”När vi väljer världens anda ignorerar vi den Helige Ande och vårt liv tar en annan väg. Världens anda är att glömma. Synden distanserar dig inte från Gud om du inser det och ber om förlåtelse, men världens anda får dig att glömma bort vad synd är och du övertygas att du kan du göra vad du vill.

Korruption är värre än synd

Påven beskriver hur han har sett en video på kristna som firar nyårsafton på ett ”fruktansvärt världsligt sätt”.

"Är detta synd?" - "Nej: detta är korruption, värre än synd". Den Helige Ande leder dig till Gud och om du syndar skyddar den Helige Ande dig och hjälper dig att resa dig upp, men världens ande leder dig till korruption, så att du till slut inte kan skilja på vad som är gott och vad som är ont: ​​det är likvärdigt, sak samma.”

Rannsaka ditt hjärta

Avslutningsvis uppmanade påven till att alltid testa andarna, dvs  medvetet rannsaka och urskilja och anden kommer från Gud eller världen. ”Kommer det här jag vill göra från världens ande eller från Guds ande? Kommer det att göra mig gott eller kasta mig in i omedvetande världslighet?”

”Många kristna lever utan att veta vad som händer i deras egna hjärtan, oförmögna att urskilja det”, sa påven. ”Rannsaka därför hjärtat varje dag, en liten stund.”

 

08 januari 2020, 17:33
Läs allt >