Sankt Johannes Bosco Sankt Johannes Bosco  (© SDB)

Påven i Sankta Marta ”Präster måste tillbringa mycket tid framför tabernaklet"

På den helige Johannes Boscos dag den 31 januari, talade påven Franciskus om honom under predikan i mässan i Sankta Martas kapell. Präster ska vara glada och se på människorna med Guds ögon, som Johannes John Bosco gjorde.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I sin predikan lyfte påven fram Johannes Boscos sätt att göra på, en faderlig lärare som såg de fattiga gatupojkarna, blev berörd och agerade för att forma och utveckla dem.

Antiklerikala frimurarrörelser

Påven påminde om hur Johannes Boscos mamma, Margherita, en enkel bondkvinna, hade sagt till honom på dagen han prästvigdes "Idag börjar ditt lidande". – Hon ville med moderlig profetia uppmärksamma sin son på att om det inte finns något lidande, är det något som inte står rätt till, sa påven. För en präst är lidandet en del av ämbetet. Don Bosco hade modet att se på verkligheten med människans ögon och Guds ögon. Han såg antiklerikala frimurare och en sluten aristokrati och klyftan till de övergivna unga på gatorna, och han reagerade.  

Tid framför tabernaklet

-En präst måste ha förmågan att se både med Guds perspektiv och människans perspektiv. Och för att göra det måste man tillbringa mycket tid framför tabernaklet, sa påven.

Påven Franciskus talade vidare om Don Boscos sätt att närma sig de unga – med ett livligt ett lekfullt sätt. Han fick dem att leka, han stärkte gruppen, han gjorde dem till bröder. Han var tillsammans med dem, delade deras liv, grät med dem. Påven sa att präster måste ha ett medmänskligt sätt, och alltid finnas till hands.

Risken med ett alltför mänskligt sätt

Påven påpekar då att prästerna inte får vara tjänstemän med mottagningstider då de gör sitt jobb.

eller anställda som exempelvis får "från 15 till 17.30". "Vi har så många tjänstemän, bra - han fortsätter - att de gör sitt jobb, liksom tjänstemän. Men prästen är inte en tjänsteman, han kan inte vara. "

Påven uppmanade präster till en balans mellan det gudomliga och det mänskliga. Kunskapen att förstå sina barn och modet att slåss på Guds sida.

-Det finns alltid en risk att lägga för mycket fokus på det mänskliga och ingenting på det gudomliga, eller för mycket på det gudomliga och ingenting på det mänskliga.

Därför tackade påven Gud för att ha gett oss Sankt Johannes Bosco, med ett stort faderligt hjärta.

Man känner igen en bra präst på hans glädje

Hur känner man igen en bra präst, som ser på verkligheten genom människans ögon och Guds ögon? Jo Glädjen. När en präst är glad. Don Boscos glädje är välkänd, och han gjorde andra omkring honom glada.

Påven avslutade med att be om Johannes Boscos förbön att berika kyrkan med glada präster, med en sann känsla av att se på sin pastoralvård av Guds folk, med mänskliga ögon och med Guds ögon.

01 februari 2019, 12:42
Läs allt >