Påven Franciskus vid morgonmässan i Sankta Marta kapell 1 februari 2019 Påven Franciskus vid morgonmässan i Sankta Marta kapell 1 februari 2019  (ANSA)

Påven i Sankta Marta: Var uthålliga i bedrövelsens tid

Vid morgonmässan i Sankta Marta-kapellet på fredagen 1 februari kommenterade påven Franciskus dagens läsning (Heb 10:32–39) och sa att vi måste vara uthålliga på vår trosvandring.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vi går alla igenom faser av bedrövelse och mörka stunder där allt verkar förlorat men där vi som kristna måste hålla ut för att få vad Herren har lovat.

“Även idag lider många, många män och kvinnor för tron men minns det första mötet med Jesus och bär på hopp och går framåt”

Påven utgick i sin predikan från dagens första läsning: Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro, men om han drar sig undan, är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade utan till dem som tror och räddar sitt liv. (Heb 10:32–39)

Uthållighet

Påven sa: “Det kristna livet är inte en karneval eller en evig fest och glädje. Det kristna livet har underbara och trista stunder, varma eller avståndstagande stunder och som jag sa, stunder då inget har någon betydelse … bedrövelsens stund.” Men här måste vi vara uthålliga, som bibeltexten säger, för att få vad han har lovat.

Receptet är minne och hopp

Sedan talade påven om hur minnet och hoppet kan vara ett slags recept mot bedrövelsen: Som det också står i bibeltexten ska vi komma ihåg de fina stunderna: de lyckliga dagarna i mötet med Herren och kärlekens dagar och sedan hoppas på det som vi har fått löfte om. Det viktiga är alltså att inte låta sig falla eller ta steg tillbaka i svåra stunder. Vi kan andas och blir lugna i hjärtat när vi tänker på fina stunder och när vi är hoppfulla och det är så vi ska finna tröst och genom Herrens löfte.

Kristnas mod och martyrers uthållighet

Påven talade om hur han under sin apostoliska resa i Litauen i september 2018 slogs av de kristnas mod och martyrernas uthållighet i tron. ”Även idag lider många, många män och kvinnor för tron men minns det första mötet med Jesus och bär på hopp och går framåt”.

Påven påminde avslutningsvis att även när “den onde angriper oss med frestelser” måste vi se Herren, minnas och hålla ut.

 

Photogallery

Bilder från morgonmässan i Sankta Marta kapell 1 februari 2019
02 februari 2019, 09:54
Läs allt >