Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Jesu doktrin läker syndens sår

Påvens predikan i Sankta Martas kapell på torsdagen handlade om omvändelse och det helande alla är i behov av.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För att öppna andras hjärtan och kunna inbjuda till omvändelse, behöver man vara ödmjuk och mild, i Kristi efterföljd, och inte tro sig överlägsen. Detta underströk påven Franciskus  i sin predikan när han reflekterade över dagens evangelium ur Mark 6:e kapitel. 

Om hjärtat är stängt, målas det rent på utsidan

Jesus sänder ut sina lärjungar för att läka andra, då han själv kom till världen just för att läka syndens rot i oss, arvsynden. -Att läka är lite som att återskapa, sa påven. Jesus har återskapat oss från roten och sedan hjälper han oss vidare med sin lära, med sin doktrin, som är en doktrin som alltid läker. Men Jesu första bud är att omvända sig.

Den första läkningen är omvändelsen, i den meningen att hjärtat öppnas för att släppa in Guds ord. Att konvertera är att se åt ett annat håll, för att vända sig åt ett annat håll. Att öppna hjärtat för att se. Om någon är sjuk och vägrar gå till doktorn kommer han inte att läktas. Till de säger Jesus ”Omvänd dig, öppna ditt hjärta". Vi kristna gör många bra saker, men om hjärtat är stängt målar vi om det på utsidan.

Vid första regnet, regnar färgen bort. Därför uppmanade till att fråga sig om vi ärligt vill konvertera, öppna våra hjärtan och bli helad av Jesus, för att fortsätta framåt i livet.

Ödmjukhet ger aposteln auktoritet

Påven sa att för att kunna förkunna för människor att de ska konvertera måste man ha auktoritet men han varnade för att söka rikedomar och fåfänga, med hänvisning till evangeliet där Jesus säger: "ta ingenting annat än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet”. Påven uppmanar istället till "fattigdom, ödmjukhet och mildhet", som Jesus i evangeliet, " det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån”. Men med ödmjukhet och mildhet, för det är en apostels attityd.

Om en apostel går med näsan i vädret och tror sig förmer än andra, kommer han aldrig kunna läka någon, eller öppna dennes hjärta, för hans ord kommer inte att ha någon auktoritet. O auktoritet får lärjungen om han följer Kristi steg. Men vilka är Kristi steg? Fattigdom. Han tillintetgjorde sig. Han avklädde sig! Fattigdomen leder sen till mildhet, ödmjukhet. Den ödmjuka Jesus vandrar vägarna för att omvända och hela. Med dessa attityder, fattigdom, ödmjukhet och mildhet, kan en apostel ha auktoriteten att säga: "Omvänd dig", öppna ditt hjärta”.

Driva ut demoner med auktoritet

Påven Franciskus talade vidare om hur Jesus gav lärjungarna befogenhet att driva ut demoner och att urskilja vad som är en demon, en synd eller ett orent beteende. Men för detta krävs en auktoritet som grundar sig i ett intresse för personen. Inför ödmjukheten och kraften Kristi namn, som aposteln verkar med, flyr demoner, som avskyr att synden läks.

Vi kan läka varandra

Avslutningsvis talade påven om hur lärjungarna smorde de sjuka med oljor. -Smörjelsen är Guds kärlek, sa han. Oljan är alltid en smekning, och apostlarna måste lära sig denna visdom om Guds kärlek. På samma sätt kan vi bröder och systrar läka varandra med ett gott ord, med tålamod, med ett råd, en blick, som en kärleksfull olja.

Vi behöver alla bli botade, för alla har vi andliga sjukdomar, alla. Men vi har även alla möjligheten att läka andra, med denna attityd. Må Herren ge oss nåden att läka andra som han gjorde: med mildhet, med ödmjukhet, med kraft mot synden, mot djävulen och gå framåt i detta vackra uppdrag att läka sinsemellan. Jag läker och låter mig läkas. Detta är en kristen gemenskap.

07 februari 2019, 12:50
Läs allt >