Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Santa Marta: ”Herren ber oss fira jul med tro”

Påven Franciskus började veckan med att under sin morgonmässa i Sankta Marta tala om vikten att bevara tron. Det är inte lätt, sa han, att bevara tron, att försvara tron.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Att fira jul med en sann tro är påvens inbjudan under predikan i morgonmässan i Sankta Marta på måndagen, då han kommenterade episoden i Lukasevangeliet som berättar om den lame som botas. Tron ​​utvecklar mod och är vägen för att nå och röra vid Jesu hjärta.

Tron leder till mod

Under advent ber vi om tron på Guds mysterium i inkarnationen.  Tron i dagens evangelium visar hur den rör vid Herrens hjärta. Herren återvänder ofta till att tala om tro, noterade påven. Jesus såg mannens tro- för att det krävs mod, att göra ett hål på taket och sänka ner en säng med den sjuke - det krävs mod. Det modet hade dessa troende människor! De visste att om den lame kom till Jesus, skulle han bli botad.

Jesus beundrar människors tro

Som så ofta under de senaste dagarna varnade påven Franciskus för risken att fokusera på det världsliga under advent. Han påminner om hur Jesus beundrar människors tro, som soldaten som ber om sin tjänares helande, den syrisk-feniciska kvinnan som ber för sin dotter som är besatt av djävulen eller kvinnan som bara genom att med tro röra vid fållen på Jesu mantel botas från blodförlusten hon led av. Och Jesus anklagar människor med liten tro, som när Petrus tvivlar. Med tro, sa påven, är allt möjligt.

Därför uppmanar påven till att be om nåden att förbereda oss för att fira jul med tro:

- Ofta firas inte julen med tro, utan världsligt eller hedniskt; men Herren ber oss att göra det med tro och vi ber under den här veckan om nåden att kunna fira jul med tro. Det är inte lätt att behålla tron, det är inte lätt att försvara tron: det är inte lätt.

Läs trosbekännelsen ur hjärtat

Påven understryker detta genom att nämna episoden då Jesus helar en blind man i Johannes nionde kapitel. Den blinde bekänner sin tro att Jesus är Messias.

-Anförtro er tro till Gud, att Han ska försvara den från världens frestelser, sa påven. Det kommer att göra oss gott idag och imorgon, under hela veckan, att läsa Johannes nionde kapitel om den blinde.

Och avsluta läsningen med att från vårt hjärta be trosbekännelsen: Jag tror, ​​Herre. Hjälp min lilla tro. Försvara min tro från världslighet, från vidskepelser, från saker som inte är tro. Försvara den från att förminskas till teorier, vare sig de teologiserar eller moraliserar ... nej. Jag vill tro på dig, Herre.

11 december 2018, 13:47
Läs allt >