Jokkmokks gamle kyrke like nord for polarsirkelen der det fredag 21. desember ble feiret en økumenisk gudstjeneste. Jokkmokks gamle kyrke like nord for polarsirkelen der det fredag 21. desember ble feiret en økumenisk gudstjeneste. 

Bønneuken for kristen enhet 2019

Bønneuken starter fredag 18. januar. Årets tema er «Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter».

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Fredag 18. januar – fredag 25. januar

Kristne over hele verden feirer årlig en bønneuke for kristen enhet. På den nordlige halvkulen velges gjerne dagene fra 18. til 25. januar, ettersom 25. januar er festen for Paulus’ omvendelse og 18. januar tidligere var en minnedag for Peters stol. Paven pleier å feire økumenisk vesper i Paulusbasilikaen på ukens siste dag, men i år vil feiringen finne sted på den første dagen, altså fredag 18. januar, for på den siste dagen vil paven være i Panama på Verdensungdomsdagene.

«Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter»

Norges Kristne Råds nettsted finner vi materiale til bønneuken, blant annet forslag til økumenisk gudstjeneste. I år er det kristne i Indonesia som har laget materialet. Som tema har de valgt «Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter». Det er hentet fra Femte Mosebok:

«Du skal innsette dommere og tilsynsmenn for dine stammer i alle byene Herren din Gud gir deg, og de skal dømme folket med rettferdige dommer. Du skal ikke fordreie retten, du skal ikke gjøre forskjell på folk. Du skal ikke ta imot bestikkelser, for slike gaver gjør vise menn blinde og ødelegger saken for den som har rett. Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter, for at du skal få leve og innta det landet Herren din Gud gir deg.» (5 Mos 16,18–20)

Skape et felles vitnesbyrd om rettferdighet

Indoneserne innleder sin presentasjon av temaet som følger:

«Hvert år samles kristne over hele verden til bønn om at enheten mellom dem må vokse. Dette gjør vi i en verden der korrupsjon, grådighet og  urettferdighet skaper forskjell og splittelse. Sammen ber vi en felles bønn i en splittet verden. Det er en handling full av kraft. Men både som enkeltkristne og som trosfellesskap er vi medskyldige i urettferdigheten som skjer omkring oss. Likevel er vi kalt til å skape et felles vitnesbyrd om rettferdighet og å formidle nåden fra Kristus som kan helbrede splittelse og motsetninger i verden.»

14 januari 2019, 11:27