Appeller från kyrkan i Etiopien om ett livsnödvändigt bistånd i den katastrofala humanitära krisen i landets norra region Tigray Appeller från kyrkan i Etiopien om ett livsnödvändigt bistånd i den katastrofala humanitära krisen i landets norra region Tigray 

Etiopisk biskop vädjar om åtgärder mot den humanitära krisen

Biskop Medhin från eparkin Adigrat i Etiopien vädjar om ett livsnödvändigt bistånd i den katastrofala humanitära krisen i landets norra region Tigray.

Linda Bordoni - Vatikanstaten översättning och redigering Katarina Agorelius

I ett öppet brev belyser monsignore Tesfasellassie Medhin, biskop av den katolska eparkin i Adigrat i Etiopien, lidande, förtvivlan och död som har drabbat befolkningen - särskilt kvinnor, barn och äldre -  i den norra regionen Tigray på grund av år av konflikt, torka och försummelse.

Han noterar att miljontals personer, fördrivna av konflikter och som nu bor i Tigray och angränsande regioner, betonar att de nuvarande ansträngningarna är otillräckliga för att tillgodose befolkningens grundläggande behov, med stigande undernäringsnivåer och brist på åtagande för att tillgodose de trängande humanitära behoven.

Msgr Medhins uppmaning till åtgärder i brevet daterat 15 april är tydlig: fler resurser behövs snarast för att stödja de utsatta befolkningarna i Tigray och angränsande regioner. Han vädjar om fullständig finansiering av den humanitära biståndsinsatsen (HRP) för att ge omedelbar hjälp och bana väg för långsiktig återhämtning och stabilitet.

Men biskopens oro sträcker sig bortom det omedelbara humanitära biståndet och behandlar regionens mer övergripande utmaningar. Han erkänner de komplexa sociala, politiska, ekonomiska, psykologiska och andliga aspekterna av krisen, som påverkar Tigray och angränsande områden i Amhara och Afar. Särskilt marginaliserade samhällen, som Irob och Kunama, som han säger, bär tyngden av det pågående tumultet.

När det gäller framtiden varnar biskop Medhin för överhängande klimatförändringar som hotar att förvärra den redan allvarliga situationen, där regn, torka och översvämningar är oförutsägbara. Han efterlyser samordnade insatser för att mildra dessa effekter och förhindra ytterligare lidande. Han uttrycker slutligen hopp om att folket i Tigray och angränsande regioner genom gemensamma insatser som stöds av det internationella samfundet, kan komma över denna kris.

19 april 2024, 09:26