Påven och kardinal Sako, kaldeernas patriark under påvens resa till Irak i mars Påven och kardinal Sako, kaldeernas patriark under påvens resa till Irak i mars 

"Babylon" borttaget från det kaldeiska patriarkatet: "historiskt opassande namn"

Det kaldeiska patriarkatet har tagit bort hänvisningen till "Babylon" i namnet på det kaldeiska patriarkatet. Förklaringen är att det är historiskt opassande.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Hänvisningen till "Babylon" i namnet på det kaldeiska patriarkatet är historiskt opassande. Detta förklarade ett officiellt meddelande på patriarkatets hemsida som svar på invändningarna mot den kaldeiska kyrkans senaste synodsbeslut att ersätta namnet Kaldeiska patriarkatet av Babylon, som har varit i bruk sedan 1830, med definitionen ”Kaldeiska patriarkatet”.

Namnet skapar förvirring

Beslutet väckte kritik, livlig kritik, särskilt i kretsar i diasporan. Kritik som patriarken kardinal Raphael Sako själv svarade på, på hemsidan, och förklarade att hänvisningen till den antika huvudstaden i det babyloniska imperiet är historiskt opassande som bara tjänar till att skapa "förvirring".

Det officiella meddelandet från patriarkatet upprepar att Babylon "aldrig var ett biskopssäte eller patriarkalt säte, och att det idag är en irakisk muslimsk stad".

”Okunnigt” att kritisera beslutet

"Vår kyrkas historiska namn är ”Kaldeiska kyrkan” och inte ”Kaldeiska kyrkan av Babylon” och det är därför "logiskt" att patriarkatet endast innehåller definitionen ”Kaldeisk”, betonar starkt meddelandet, som även kallar de kommentarer som motsätter sig beslutet för "okunskap" om deras sätt att kritiserat beslutet med polemiska toner. Chaldean International League - en lekmannaförening som grundades 2015 för att representera kaldéerna i civilsamhället – har uttryckt sitt stöd till den nya definitionen, och kallar den mer "koherent".

Kaldeiska kyrkan förr och nu

Den kaldeiska katolska kyrkan är den största kristna gemenskapen i Irak. Dess ursprung kan spåras tillbaka till det 1200-talet, då katolska missionärer, främst dominikaner och franciskaner, aktivt engagerade sig bland de troende i den östra assyriska kyrkan, ättlingar till assyrierna i Mesopotamien som konverterade till kristendomen under det första århundradet, tack vare aposteln Thomas och hans lärjungar.

Namnet "Kaldeiska kyrkan" började figurera i Rom från 1600-talet, i motsats till namnet "Österns assyriska kyrka", som förblev åtskilt från Rom. Under århundradena har kaldéerna behållit sin egen identitet, språk, liturgi och kultur. Kaldéerna finns idag även i Iran i 4 kyrkodistrikt, Syrien (2 distrikt), Libanon (1 distrikt), Turkiet (1 distrikt), Egypten (1 distrikt), USA (2 distrikt), Kanada (1 distrikt) ), Australien (1 distrikt). Utöver dessa distrikt räknas kaldéerna bosatta i olika europeiska länder, särskilt i norr, som anförtrotts en apostolisk visitator. Msgr. Saad Sirop Hanna.

25 augusti 2021, 16:33