Ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort Ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort  

Franska biskopar uttrycker besvikelse över ny bioetisk lag

Biskoparna i Frankrike uttrycker sin oro över antagandet av en kontroversiell bioetisk lag och uppmanar alla att urskilja och vara fullt medvetna om de etiska konsekvenserna av deras val.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

De franska biskoparna har uttryckt sin besvikelse över det slutliga godkännandet av en ny kontroversiell bioetiklag och sagt att det är ett ideologiskt krav som upphäver varje människas värdighet.

De etiska konsekvenserna av den nya lagen

Lagstiftningen, som har föreslagits av president Emmanuel Macrons République en Marche-parti (LREM), antogs på tisdagen med 326 röster mot 115 och 42 nedlagda röster. Dess slutgiltiga godkännande följer en lång kraftig debatt i landet där biskoparna upprepade gånger har uttryckt sin oro över dess etiska konsekvenser. Under det senaste året har kyrkan och andra motståndare till reformen uppmärksammat ett antal kritiska punkter, med utgångspunkt från lagförslagets flaggskeppsåtgärd som utvidgar laglig tillgång till medicinsk assisterad reproduktion (PMA) till alla kvinnor, oavsett deras sexuella läggning eller civilstånd. Fram till nu var PMA endast tillåtet för gifta heterosexuella par med fertilitetsproblem. Andra kritiska frågor rör odling och lagring av reproduktionsvävnad och embryon.

Varje människas värdighet har upphävts

Argumenten som presenterats mot lagen har dock inte beaktats av lagstiftarna. Därav besvikelsen från ordförande för den franska biskopskonferensen (CEF), ärkebiskop Eric de Moulins-Beaufort i Reims. "Trots flera års debatt har en logik upprättats som gör människans värdighet till ett relativt värde", skriver prelaten i ett uttalande på onsdagen. ”Det vi ser är en ideologisk seger, trots den oro som våra medborgare uttrycker, baserad på enkel sunt förnuft. Grunden för den franska bioetiken som landet har varit så stolt över, är varje människas värdighet. Den är nu bruten ”, tillägger han.

Frihet och ansvar

Enligt ärkebiskop de Moulins-Beaufort, "när lagen nu tillåter ytterligare brott" är det "viktigare än någonsin för alla att vara på sin vakt och urskilja, för att vara fullt medvetna om de etiska konsekvenserna av deras val". Därav uppmaningen till en "ansvarsfull frihet" eftersom han påpekar att "tillfredsställelsen av ett behov, oavsett legitimt, principen om jämställdhet och vetenskaplig forskning inte kan rättfärdiga att behandla människor som manipulerbara eller engångsmaterial".

Lagen säger vad som är lagligt men inte vad som är gott

Med anledning av att "lagen säger vad som är lagligt men inte vad som är gott”, upprepar ärkebiskop de Moulins-Beaufort slutligen att den nya lagstiftningen ytterligare undergräver etiska hinder vilket leder till att alla bör vara "mer medvetna än någonsin om sitt eget personliga ansvar."

01 juli 2021, 11:22