Msgr Pierbattista Piazzaballa, apostolisk administrator vid det latinska patriarkatet i Jerusalem Msgr Pierbattista Piazzaballa, apostolisk administrator vid det latinska patriarkatet i Jerusalem  

Appell från det latinska patriarkatet i Jerusalem: Tusentals skolelever i riskzonen

Eleverna vid det latinska patriarkatet i Jordaniens och Palestinas 38 skolor står tillsammans med sina 12 000 familjer inför allvarliga problem på grund av den ekonomiska krisen i samband med covid-19-pandemin. Det behövs ekonomisk hjälp för att undvika att institut måste stänga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I Jordanien och Palestina finns skolor där kristna och muslimska elever av olika nationalitet studerar. Trettioåtta institut med traditioner som i vissa fall går tillbaka till 1800-talet riskerar att stänga på grund av den ekonomiska krisen som covid-19-pandemin medför, då elevernas familjer inte klarar av att betala skolavgifterna. Detta är ett verkligt problem som skulle kunna lösas genom donationer. Kostnaderna för dessa månader av undervisning på distans är omkring 7 miljoner euro.

“Det latinska patriarkatet i Jerusalem förbereder ekonomiska bidrag för att hjälpa familjerna, men problemet är alltså underskottet i skolorna i Jordanien och Palestina.”

Den apostoliska administratorens appell

Msgr Pierbattista Piazzaballa, apostolisk administrator vid det latinska patriarkatet i Jerusalem sänder ut en appell för elevernas över 12 000 behövande familjer. Studenterna går i det latinska patriarkatets skolor i Jordanien och Palestina - 25 skolor i Jordanien och 13 i Palestina. ”På grund av pandemins allvar och dess förödande effekter i hela världen, bristen på stabila vårdstrukturer och ekonomiska strukturer såväl i Palestina som Jordanien, med massförlust av arbete och inkomster därifrån, söker de flesta av familjerna tillgängliga resurser för att tillgodose sina grundläggande behov” läser man i appellen som patriarkatet har publicerat.

Undervisningen går vidare

Msgr Pizzaballa påminner om att alla dessa skolor fortsätter sin undervisning på distans och ber om generös hjälp. “Ert pengabidrag blir ett livsbidrag – förklarar han för dem som vill donera – och ett uttryck om hopp som det kristna tjänandet för med sig”. Man har inga problem med patriarkatets 5 skolor i Israel, då staten ger ekonomiskt bidrag för de arbetslösa och företag som har varit stängda och garanterar att de ekonomiska åtagandena som gjorts med skolorna uppfylls.

Utbildning och social fred

I en intervju med Vatican News berättar hjälpbiskopen vid patriarkatet i Jerusalem msgr Giacinto-Boulos Marcuzzo att dessa institut har lika många kristna studenter som muslimska. Det är skolor som bidrar till försoning, social fred i byarna och kvarteren. ”Man vet – berättar han – att det inte råder stora sociala spänningar där det finns en kristen skola". Han understryker att skolorna alltid behöver donationer, men att familjerna som har gett sina bidrag har mist arbete och inkomst och att det är på grund av detta appellen riktas till hela den universella kyrkan. Msgr Marcuzzo betonar också att dessa institut även tillåter många kristna att bli kvar i det Heliga Landet och inte tvingas migrera.

Den som vill ge sitt bidrag kan skriva till mailadressen appeal@lpj.org och får där all nödvändig information.

Siffrorna

Det latinska patriarkatet i Jerusalem ger totalt 1 808 pedagoger, administratörer och lärare anställning för skolornas nästan 20 000 elever. Det är församlingsskolor som främjar mänsklig och social utveckling och gynnar ekumeniken och den interreligiösa dialogen. För behövande studenter är skolavgiften nedsatt och de fattigaste familjerna behöver inte betala den. Det latinska patriarkatet i Jerusalem förbereder ekonomiska bidrag för att hjälpa familjerna, men problemet är alltså underskottet i skolorna i Jordanien och Palestina.


 

23 maj 2020, 09:29