Covid-19 tester i Sydafrika Covid-19 tester i Sydafrika 

Malteserorden möter pandemin i Sydafrikas fattiga områden

Det totala antalet bekräftade fall av covid-19 i Sydafrika har ökat till mer än 1 650, med 11 bekräftade dödsfall. Det antalet kan tyckas lägre än i många andra delar av världen, men det finns en rädsla för att covid-19 kan utgöra en tickande bomb som befaras explodera i detta ett land som präglas av stora sociala ojämlikheter.

Ian Koehl - Vatikanstaten

Det totala antalet bekräftade fall av covid-19 i Sydafrika har ökat till mer än 1 650, med 11 bekräftade dödsfall. Det antalet kan tyckas lägre än i många andra delar av världen, men det finns en rädsla för att covid-19 kan utgöra en tickande bomb som befaras explodera i detta ett land som präglas av stora sociala ojämlikheter.

Maltesterorden i frontlinjen

Fader Gérard Lagleder O.S.B. befinner sig ute i hälsovårdens frontlinje, där man förbereder sig för att hjälpa en stor skara av fattiga och utsatta människor i Sydafrikas östliga provins KwaZulu-Natal.

Broder Gérard är grundare av och ordförande för Salige Gérards brödraskap, Malteserordens sjukvårdsinstans i Mandeni. Organisationen driver kliniker, ett hospis, ett barnhem och hälsovårdstjänster i form av öppenvård på landsbygden. För Vatikanradions Linda Bordoni berättar han att han är orolig för att "en formlig tsunamivåg av covid-19-infektioner kan komma att drabba landet än värre."

Underliggande hälsoproblem, ökade risker

Gérard säger att det sydafrikanska hälsoministeriet förväntar sig cirka 40 miljoner nya coronavirusinfektioner i landet. Dessa befaras resultera i mellan 90,000 och 351,000 dödsfall på grund av den höga andelen av Sydafrikas 59 miljoner stora befolkning som har allvarliga underliggande hälsoproblem, såsom HIV/aids.

Landet har varit inlåst i karantän sedan 27 mars, och hittills, konstaterar Gérard, tycks siffrorna vara låga. Men ojämlikhet, fattigdom, HIV/aids och ett stort antal odokumenterade invandrare medför explosiva ingredienser som riskerar medföra en potentiell katastrof.

Oreglerade bosättningar

"Det stora problemet är att vi har en stor del av befolkningen i oreglerade bosättningar och i områden där social distans inte finns på kartan", förklarar broder Gérard. "Om du bor i en koja där det finns 15 personer i ett rum, då kan du omöjligen respektera socialt avståndstagande," konstaterar han.

Vidare, beklagar han, har människor inga sätt att tvätta händerna på eller följa regler för god hygien i slumliknande bostadsområden: ”Om du måste gå hundratals meter till floden för att hämta vatten, då kan du inte tvätta händerna. Har du heller inga sätt att desinficera dig själv med kemiska desinfektionsmedel, då har vi ett stort problem. ”

Stigma och rädsla

Broder Gérard påpekar också att ett kulturellt problem föreligger som har att göra med stigma och rädsla: "Många människor vill inte ens testas eller diagnostiseras, de vill inte behandlas", såsom skett med utbredningen av HIV/aids i landet.

Även om regeringen har rullat ut mobila testenheter och inrättat kliniker i enkla bosättningar, säger broder Gérard att han är bekymrad över att folk kommer att undvika dem ”eftersom de är rädda för att få diagnosen; de är rädda för att tas bort hemifrån. De tror att om de bara springer iväg så undviker de hela situationen.” “Detta”, tillägger han, “trots att vi befinner oss i en dödlig fara under de här omständigheterna”.

Odokumenterade invandrare

En färsk uppskattning från FN beräknar antalet utlänningar som är olagligen bosatta i Sydafrika till så högt som från 10% till 15% av befolkningen.

De flesta av dem är fattiga människor från andra afrikanska länder som kommit på jakt efter sysselsättning. Broder Gérard säger att han är mycket orolig för dem "eftersom de gömmer sig och de inte vill bli upptäckta alls." De är rädda för att identifieras som olagliga invandrare och skickas hem, vilket äventyrar förutsättningarna för att testa, spåra och behandla smittade personer.

Han hoppas dock att dessa problem ska vara utagerade eftersom landet redan hanterat dem när det startade omfattande kampanjer för att behandla HIV. Tack och lov beslutade regeringen då att behandla även dem utan registrerad sydafrikansk identitetsdokumentation. "Dessa människor är särskilt utsatta," påpekar han.

Malteserordens sjukvårdsanläggningar och covid-19

Gérard konstaterar att 80 % av de människor som tjänas av Salige Gérards brödraskap i Mandeni lever under fattigdomsgränsen. Broder Gérard beskriver det stöd och den hjälp han och hans personal lyckas ge.

"Vi driver den största vårdanläggningen i hela Sydafrika", säger han. ”Hospisen är full av immunkomprometterade och svaga geriatriska patienter”, just de människor som mest riskerar att dö av sjukdomen. "Vi har nära 700 patienter på aids-behandling i ett mycket stort behandlingsprogram", tillägger han.

Som förberedelse för karantänsituationen förklarar broder Gérard att patienterna fick sin medicinering i två månader i förväg ”så att de inte behöver komma hit. På det sättet lever de säkert hittills.”

En liknande strategi valdes för kliniken för undernärda, där babymat distribuerades till dem med särskilda behov under instängningsperioden. Och, säger han, detsamma gjordes för ordens hemvårdsprogram, vilket möjliggjorde för hälso- och sjukvårdspersonal att prioritera nödsituationer och att bemanna det nödvändiga personalbehovet på hospisen.

Brödraskapet driver också ett sjukhem för 55 underåriga barnpatienter, av vilka många lider av underliggande sjukdomar. 

Uttrycker tacksamhet för personalen

Broder Gérard är särskilt angelägen om att uttrycka sin tacksamhet och beundran för sin personal: ”Jag är så glad över vår personal! De har fått höra att om de stannar hemma kan de hjälpa till att förhindra spridning av infektioner”, men han säger att “de alla är trogna sitt uppdrag som vårdpersonal och önskar trofast ta hand om sina patienter och barn”

Förtroende för den katolska kyrkan

Broder Gérard intygar att de flesta sydafrikaner har förtroende för den katolska kyrkan, särskilt när det gäller social-, hälso-, sjukvård och utbildning. Detta eftersom man ständigt befunnit sig sida vid sida med underprivilegierade och varit en stark samarbetspartner i kampen mot orättvisa och apartheid.

Han säger att människor även är angelägna om Gudstjänstlivet och nu ber oss ”i en tid, då vi inte kan ha offentliga Gudstjänster, att sända dem via Internet. Och det gör vi.”

”Jag trodde att det skulle vara ensamt att fira mässa på egen hand. Men jag tittar in på datorns skärm och då vet jag att det faktiskt är många som tittar på, och då blir alla dessa människor närvarande i mitt sinne (...) och då känns det inte så ensamt. Det blir ett annat sätt att förmedla det glada budskapet att Gud är här för oss, och särskilt i en svår situation är han här för oss, samt att kyrkan finner sätt att närma sig de troende och vara där för dem på olika sätt.”

Får det att fungera

Å ena sidan förklarar broder Gérard att Salige Gérards brödraskap arbetar nära med samarbetspartners såsom hälso- och socialdepartementen, som hjälper till genom att leverera desinfektionsmedel och ansiktsmasker, "vilket vi är mycket tacksamma för”.

Å andra sidan, betonar han, finansieras Malteserordens insatser av donationer och bidrag: ”Vi säljer inte våra tjänster eftersom människorna vi tjänar här saknar betalningsmedel som de kan bekosta de tjänster vi levererar till dem".

På grund av omständigheterna, avslutar han, har han ställt in sin årliga insamlingsresa till Europa, samtidigt som posttjänsterna i landet är satta ur funktion. Nu tillförlitar sig i stället Salige Gérards brödraskap på insamling online. Och varje droppe i havet kan hjälpa till att rädda ett liv.

10 april 2020, 10:28