Msgr. Pierbattista Pizzaballa Msgr. Pierbattista Pizzaballa 

Msgr Pizzaballa: I karantänen har jag återupptäckt bönen

Många katolska biskopar i Heliga Landet sitter i karantän efter att de kommit tillbaka efter biskopsmötet i Italien. Man har ställt in generalförsamlingen för Heliga Landets katolska ordinarier. Apostolisk administrator för Jerusalems latinska patriarkat berättar för Vatican News om situationen i Heliga Landet i coronavirustider.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

9 mars fick Vatican News fick en intervju med msgr Pierbattista Pizzaballa, apostolisk administrator (sedes vacans) för Jerusalems latinska patriarkat, som sitter i karantän i Israel. Han berättar mycket lugnt att de flesta av Heliga Landets katolska biskopar sitter i en fjorton dagars karantän efter att ha deltagit i biskopsmötet om medelhavsregionen i Bari, Italien, på grund av smittorisken av Covid-19. De har därför tvingats ställa in generalförsamlingen för Heliga Landets katolska ordinarier som skulle ha hållits 10 mars och där man skulle ha behandlat frågan om tillgång till sakramenten för icke katoliker.

Sakrament i blandäktenskap

I intervjun berättar msgr Pizzaballa att temat för denna generalförsamling är mycket viktigt då familjerna i Heliga Landet till mycket stor del del utgörs av blandäktenskap mellan katoliker och ortodoxa. Generalförsamlingen flyttas nu fram på obestämd tid. Han säger att kommunionsutdelningen fungerar bra men att frågan mer handlar om äktenskapet och hur man viger ett par av olika traditioner och hur barnen ska uppfostras. Man har hittills tagit enskilda beslut om detta, berättar han, men att det nu, då nästan alla familjer består av både katoliker och ortodoxa, krävs gemensamma riktlinjer.

Hur lever då de katolska församlingarna i Heliga Landet denna fasta i nödsituationen med Covid-19? Msgr Pizzaballa säger att det är mycket olika i de olika regionerna. Allt är fortfarande är normalt i Jordanien med korsvägsandakter och botgöringsliturgi men Palestina är nästan är helt blockerad och mässan firas där med små grupper i taget eller utomhus. I Israel väntar man på åtgärder och i Jerusalem har man inlett de liturgiska riterna i Heliga gravens kyrka.

Fastan i Heliga Landet

Msgr Pizzaballa berättar sedan att fastan efterföljs mycket väl och är viktig för det kristna livet i Heliga Landet och att man är kritiska till det lättsamma sättet man bemöter fastan på i västvärlden. Man ser även till att prästerna under denna tid ber mycket tillsammans med familjerna.

Han säger att man i Heliga Landet alltid har anledning att be för politikers omvändelse då många lider och särskilt palestinierna. Det är inte en ny situation för denna fasta betonar han utan att det handlar om ”en fasta” som pågår sedan åt tillbaka.

Till och med fredag 12 mars sitter msgr Pizzaballa i karantän och han berättar att den för honom har varit ett mycket fint tillfälle till bön. Han har haft tid till att reflektera över det som händer i hans kommunitet och mogna ännu mer i känslan av solidaritet med offren för Covid-19.

 

12 mars 2020, 15:21