Moder Tecla Famigliettis begravning i Rom

På fredagen begravdes Moder Tecla Famiglietti. Begravningen ägde rum i basilikan San Lorenzo in Damaso, i Rom.

Moder Tecla som var Birgittasystrarnas tidigare generalebbedissa avled på eftermiddagen tisdagen 3 mars 2020 efter en tids sjukdom, 84 år gammal.

1979 valdes Moder Tekla till generalabbedissa och i 37 år ledde hon Vår frälsares orden, Ordo SS. Salvatoris S. Birgittae. Under dessa år mer än fördubblade denna birgittaorden antalet kloster och antalet ordenssystrar ökade. Idag har orden över 600 systrar, som är aktiva i 55 kloster i 19 länder på fyra kontinenter.

06 mars 2020, 12:00