Ursprungfolk i Kanada Ursprungfolk i Kanada 

Kanada: Kyrkans bön för skyddet av ursprungsspråken

Katolska kyrkans nationella solidaritetsdag i Kanada för bevarandet av ursprungsfolkens språk firas 12 december. De stora missionärerna var förebilder för trons inkulturering genom att evangelisera Guds ord på folkens modersmål.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En bön för skyddet och återupplivandet av modersmål även inom kyrkan - detta föreslår Rådet för katolska kanadensiska ursprungsfolk inför den Kanadas Nationella dag för solidaritet med urbefolkningar, som firas 12 december varje år i samband med firandet av Amerikas skyddshelgon Vår Fru av Guadalupe.

Ursprungsfolkens språk riskerar att dö ut

Under FN-året som tillägnas modersmål vill katolska kyrkan i Kanada belysa vikten av att bevara och främja de språk som riskerar att dö ut, för att vittna om en sann inkulturering av tron. Rådet förklarar att alla vill få tala sitt modersmål även i tron och på det sättet bättre kunna ta emot Guds ord. De påminner om att Vår Fru av Guadalupe vände sig till sankt Diego på hans modersmål.

“Rådet säger att katolska kyrkans solidaritetsinitiativ vad gäller bevarandet av ursprungsbefolkningarnas språk är ett mycket viktigt steg i försoningsprocessen i de amerikanska staterna, efter sekler av förnedring, diskriminering och även misshandel av dessa folk.”

Ett stort arv förstört av koloniseringen

Rådet berättar vidare att många stora missionärer studerade ursprungsfolkens språk och kulturer för att föra fram evangeliet. Även helige Johannes Paulus II uppmanade, under sina apostoliska resor i Kanada och USA, dessa länder att skydda och bevara kulturerna, språken och grundvärdena – ett rikt kulturarv som kraftigt skadades av koloniseringen och som än idag hotas genom att andra kulturer tenderar att marginalisera det.

Återge folken deras tillhörighetskänsla

Därför är det brådskande att återuppliva modersmålen för att de ska föras vidare till kommande generationer och för att ursprungsfolken ska kunna återuppta den tillhörighet, respekt och värdighet som de tidigare har fråntagits. Rådet säger att katolska kyrkans solidaritetsinitiativ vad gäller bevarandet av ursprungsbefolkningarnas språk är ett mycket viktigt steg i försoningsprocessen i de amerikanska staterna, efter sekler av förnedring, diskriminering och även misshandel av dessa folk.

“Vår Fru av Guadalupe vände sig till sankt Diego på hans modersmål.”

04 december 2019, 08:34